Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Konsekwencje wprowadzenia warunków podtrzymywałności

  Wprowadzenie warunków' rozwoju podtrzymywanego do systemu geograficznego zmienia sposób jego działania, a w następstwie także strukturę. Rozważmy najpierw, jak zmienią się składniki modelu systemu skonstruowanego z zastosowaniem aparatury pojęciowej synergetyki, gdy wprowadzimy do niego warunki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /10 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika gospodarki

  Opracowano wiele teorii wyjaśniających rozwój gospodarek narodowych i gospodarki globalnej. Duży oddźwięk w literaturze zyskała teoria Rostowa (1960). Ro-stow definiuje rozwój gospodarczy jako proces przebiegający stopniowo, przechodzący kilka stadiów. W myśl tej koncepcji każdy kraj obecnie znajduje się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /5 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie rozwoju podtrzymywalnego

  Podtrzymywalność jest cechą strategii rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Cecha ta wyraża dbałość społeczeństwa o środowisko przyrodnicze i o pozostawienie go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń (Kozłowski 1994). Strategia rozwoju podtrzymywalnego nic może jednak zmienić praw przyrody ani praw...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika środowiska przyrodniczego

  Wiek Ziemi szacuje się na ponad 4,5 mld lat. W tym okresie jej główne elementy środowiskowe: morza i oceany, góry i doliny, bieguny i obszary tropikalne nie przestawały się zmieniać. Wiele z tych zmian wydarzyło się tak dawno, że interesuje się nimi tylko geologia. Inne, późniejsze, powinny interesować...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /13 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioróżnorodność

  Biologowie opisali dotychczas około 1,75 min gatunków organizmów żywych, ale liczba gatunków, które przetrwały do dziś, niepomiernie przekracza tę wielkość. Szacunki wahają się od 3,5 do 111,5 min, natomiast co do liczby 12,5-13,5 min panuje wśród uczonych zgodność. Brak ściśle określonej taksonomii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby środowiska i wzrost gospodarczy

  Społeczeństwo gospodarujące pozyskuje szeroko rozumiane zasoby naturalne ze wszystkich części geosfery: litosfery, hydrosfery i atmosfery. Określenie zasoby naturalne w sensie gospodarczym oznacza nie tyle rzeczy lub substancje, ile raczej funkcje, jakie spełniają, lub operacje, w których są użyteczne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /4 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitoring środowiska

  Aby udzielać odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed sobą geografia ekonomiczna (Domański 1987, rozdz. 2.1), trzeba dysponować odpowiednimi informacjami. Potrzeba uzyskiwania coraz większej ilości informacji o powierzchni Ziemi była jedną z głównych przyczyn szybkiego rozwoju badań geograficznych w XIX...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /4 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenia środowiska

  Przekształcenia zamierzone polegają na dokonywaniu zmian w celu osiągnięcia określonego stanu. W zamierzeniu zmiany takie miały zwiększać produktywność środowiska lub jego przydatność do zasiedlenia. Ich przykłady to: osuszanie bagien, wycinanie lasów, wypalanie traw, nawodnienia, eksploatacja złóż...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost liczby ludności

  Szybki wzrost liczby ludności stał się ostatnio przedmiotem zatroskania demografów, społeczników, rządów, a także organizacji międzynarodowych. Aż do czasów nowożytnych wzrost liczby ludności był bardzo powolny, w dodatku przerywany okresami spadku. Dopiero w ostatnich 300 latach przybrał na sile...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /7 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja środowiska i jego odporność

  Regiony geograficzne maja pewną zdolność znoszenia obciążeń stwarzanych przez biosferę i społeczeństwo. Rozróżnia się zdolność dopuszczalną i optymalną. Gdyby zdolność tę dało się określić, można by też ustalić granice wzrostu populacji biologicznych i społecznych, przy których środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /05.05.2014 Znaków /2 600

  praca w formacie txt

Do góry