Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  MONARCHA

  Monarcha Doskonały przydomek Jana II z dynastii Aviz, syna Alfonsa V i Izabeli, króla Portugalii od 1481 do 1495. Popierał wyprawy odkrywcze; rozwijał rolnictwo; przyjął Żydów wypędzonych z Kastylii.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONSALWAT

  Montsalvage, Montsalvatch, Mons sitoaticus, Mont sauvage 'dzika, niedostępna góra', wg Parsifala Wolframa von Eschenbach, tajemnicza, mistyczna góra, na której ukryty jest św. Graal (zob.) w postaci drogocennego kamienia.

  Monsalwat. Rzecz o Adamie Mickiewiczu poemat prozą (1908) Artura Górskiego, podziwiany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONARCHIA LIPCOWA

  (orleańska) Panowanie we Francji króla Ludwika Filipa, syna Filipa Egalite, księcia Orleanu, które rozpoczęło się w 1830 po rewolucji lipcowej, a skończyło w 1848 rewolucją lutową.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŁCZALIN

  Z ros. mołczdt' 'milczeć', jedna z postaci komedii Mądremu biada, ros. Górie ot urna (1824) Aleksandra Gribojedowa; od nazwiska Mołczalina utworzono w jęz. ros. pojęcie mołczalinstwo, oznaczające płaskie karierowiczostwo, serwilizm wobec przełożonych, płaszczenie się przed władzą i brak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOJŻESZ

  Hebr. Moszeh, może z egip. mesu 'dziecko', prawodawca Izraela, prorok, który wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej aż do granic Kanaanu, jedna z najpotężniejszych postaci Starego Testamentu, który zresztą jest, w księgach Ex., Lev., Num. i Deut., jedynym źródłem informacji o Mojżeszu. Traktuje się go...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /8 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOMENT MUSICAL

  (wym. momąmuzikąl) Fr., 'chwila muzyczna', tytuł nadany przez Franza Schuberta sześciu utworom fortepianowym opus 94 (1823-27), o różnorodnym charakterze (nokturn, marsz, etiuda); używany niekiedy i przez innych kompozytorów, np. Sergiusza Rachmaninowa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOKOTÓW

  Dzielnica w płd. części Warszawy, wymieniona w 1376 w akcie o dziesięcinach zatwierdzonych przez papieża Urbana.

  Nazwa, pisana dawn. również Mąkotów, od miana fr., nadanego mu przez księżnę Elżbietę Lubomirską, żonę Stanisława, marszałka wielkiego koronnego, właścicielkę Mokotowa: Mon coteau...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOHORT Szymon

  Bohater gawędy wierszowanej, Mohort (1854), Wincentego Pola, która przez długi czas uchodziła za perłę poezji, „żołnierz niezłomnego trwania" na służbie Bogu i ojczyźnie na rubieżach Rzplitej, „całe życie zbrojny, jako lew dzielny, jak posąg spokojny".

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOMUS

  Łac. z gr. Mómos, staroż. konwencjonalna postać lit., uosobienie krytykanctwa a. kpiny; przen. dokuczliwy krytyk, łowca usterek, szukający dziury w całym, pretekstu do nagany; por. Zoil.

  Momus pismo humorystyczne red. w 1821-22 w Warszawie przez Fortunata Alojzego Żółkowskiego. Kabaret lit., 1907, Arnolda...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOLL FLANDERS

  Bohaterka tytułowa romansu obyczajowo-społecznego Dole i niedole sławnej Moll Flanders (1722, wyd. pol. 1951), Daniela Defoe, pisanego w formie autobiografii kobiety, której matkę deportowano do Wirginii (w Ameryce) zaraz po urodzeniu się dziecka. Pozostawioną w Anglii Moll wychował litościwy burmistrz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sylwan Dodano /04.04.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt

Do góry