Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WERSYFIKACJA

  WERSYFIKACJA: 1) zespół reguł i właściwości określających budowę —> wiersza jako mowy odmiennie zorganizowanej niż proza; 2) nauka o budowie wiersza; to samo co —> wersologia

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERSOLOGIA, wersyfikacja, nauka o wierszu

  WERSOLOGIA, wersyfikacja, nauka o -» wierszu, dyscyplina teoret.lit. zaliczana tradycyjnie do poetyki, zajmuje się opisem form i sposobów użycia wiersza, badaniem jego elementów strukturalnych i funkcji stylistycznych. Ukształtowała się w staroż. Grecji i Rzymie w postaci rozbudowanej teorii wiersza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu

  WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący na ogół kilka zestawionych podrzędnie lub współrzędnie zdań, tworzących dwudzielny układ znaczeniowy i rytmiczno-intonacyjny, spoisty wewnętrznie i odgraniczony od innych w. Podział na w. występuje w prozie bibl., w utworach na nią...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERS, podstawowa jednostka wierszowa

  WERS, podstawowa jednostka wierszowa o budowie ustalonej przez reguły danego sytemu wersyfikacyjnego (—> wiersz), prawie zawsze wyodrębniona graficznie jako samodzielna linijka tekstu. Jej powtarzalność jest fundamentem wszelkiej organizacji wierszowej, a ekwiwalentność wobec innych w. warunkiem —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERESZCZYŃSKI JÓZEF

  WERESZCZYŃSKI JÓZEF, ur. ok. 1530 na Ukrainie, zapewne w Zbarażu, zm. 1598 lub 1599, kaznodzieja, pisarz polityczny. Od 1581 opat benedyktynów w Sieciechowie (w tym czasie utrzymywał bliskie kontakty z S.F. Kłonowicem), od 1592 biskup kijowski. W traktatach, które kompozycja i styl każe zaliczyć do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WERBLE WOLNOŚCI, zeszyty poet.

  WERBLE WOLNOŚCI, zeszyty poet., wyd. konspiracyjnie w Warszawie od wiosny 1942 do wiosny 1944 przez Biuro Informacji i Propagandy Okręgu Warsz. AK. W nakł. ok. 3 tys. egz. ukazało się łącznie najpewniej 5 zeszytów: z. 1 nienumerowany w kwietniu lub maju 1942, z. 2 w styczniu 1943, z. 3 w czerwcu t.r., z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WELSH DAVID J.

  WELSH DAVID J., ur. 15 IX 1920 w Londynie, ang. tłumacz i historyk literatury polskiej. W1950-52 pracownik Ambasady Bryt. w Warszawie, studiował nast. filologię pol. w Londynie (doktorat 1967); prof. uniw. Michigan w Ann Arbor, gdzie objął katedrę polonistyczną. Autor studiów monogr. o Kochanowskim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEJHEROWO a literatura polska

  WEJHEROWO, miasto w woj. gdańskim, nad Redą. Osada zał. 1643 przez J. Wejhera, późniejszego wojewodę malborskiego, prawa miejskie uzyskała 1650. Po 1676 własność rodzin magnackich, m. in. Radziwiłłów, Sobieskich, Przebendowskich. W poł. XVII w. powstała w W. przyklasztorna szkoła reformatów, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEINTRAUB WIKTOR,

  WEINTRAUB WIKTOR, ur. 10 IV 1908 w Zawierciu, historyk literatury. W 1925-29 studiował filologię pol. na IJJ (m. in. pod kierunkiem I. Chrzanowskiego), od 1934 współpracował z tyg. „Wiadomości Lit." jako krytyk i autor kronik zagr. (pod pseud. Quidam). W 1937-39 w Paryżu jako stypendysta nauk., w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEINTRAUB JERZY KAMIL

  WEINTRAUB JERZY KAMIL, ur. 27 VIII 1916 w Piotrogrodzie, zm. 10 IX 1943 w Warszawie, poeta i tłumacz. Od 1924 w Warszawie, w latach gimn. założył z P. Hertzem grupę lit. Chaos, wydającą własne pisemko. Debiutował 1935 w „Okolicy Poetów", współpracował też z „Kameną" i pismami lewicy („Nasz Wyraz"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt

Do góry