Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WIELOPOLSKA MARIA JEHANNE, z COLLONA-WALEWSKICH, 2 v. STRZEMIĘ-JANOWSKA

  WIELOPOLSKA MARIA JEHANNE, z COLLONA-WALEWSKICH, 2 v. STRZEMIĘ-JANOWSKA, ur. 16 II 1882 w Suchodole na Kijowszczyźnie, zm. 1940 w ZSRR, pisarka i publicystka. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej po wyjściu za mąż przeniosła się do Lwowa, gdzie debiutowała opowieściami hist. w,, Gazecie Lwow.''; 3-aktowy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOGŁOWSKI WALERY

  WIELOGŁOWSKI WALERY, ur. 6 XII 1805 w Proszówkach pod Bochnią, zm. 4 VI 1865 w Krakowie, działacz społ., publicysta, wydawca, pisarz dla ludu. Uczestnik powstania 1830-31 (utracił dobra w Kieleckiem) i konspiracji galie., we Francji, dokąd zbiegł 1836 w obawie przed aresztowaniem, zgłosił akces do TDP...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI ŚWIAT CAPOWIC, powieść satyr. J. Lama

  WIELKI ŚWIAT CAPOWIC, powieść satyr. J. Lama, prwdr. w „Gazecie Nar." 1869 pt. Panna Emilia. Powiastka współczesna, pod kryptonimem N.M., wyd. os. we Lwowie 1869. Tytuł W.ś.C., użyty zresztą w tekście utworu pojawił się w wyd. 1873. Jest to historia rodziny prowincjonalnego urzędnika austr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI NIEZNAJOMY. Obrazy naszych czasów, powieść J.I. Kraszewskiego

  WIELKI NIEZNAJOMY. Obrazy naszych czasów, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Tygodniku Mód i Nowości" 1871-72, wyd. os. w Krakowie 1960, oparta na obserwacjach z pobytu pisarza 1866 w Krynicy, gdzie po większej części toczy się akcja. W satyr, obraz społeczeństwa galic., z jego konserwatyzmem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW. Komedia w 5 aktach

  WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW. Komedia w 5 aktach, zapewne najwcześniejsza, pierwsza wprowadzona na scenę i najczęściej grana komedia z drugiego okresu twórczości A. Fredry, powst. rychło po 1852, wyst. w styczniu 1877 we Lwowie, Warszawie i Krakowie, prwdr. w t. 7 Dzieł, Warszawa 1880. Akcja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA EMIGRACJA, emigracja polit. po upadku powstania listopadowego

  WIELKA EMIGRACJA, emigracja polit. po upadku powstania listopadowego, zasilana napływem uchodźców polit. w latach późniejszych, zw. Wielką ze względu na liczebność, a przede wszystkim znaczenie w dziejach polit. Polski i w kulturze nar.; największy tego rodzaju ruch migracyjny w ówczesnej Europie. W 3/4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /5 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XX, tygodnik lit.-społ.

  WIEK XX, tygodnik lit.-społ., wyd. w Warszawie od kwietnia do listopada 1928 przez S. Zahorską pod red. S. Baczyńskiego. Pismo podejmowało problematykę różnych dziedzin sztuki i sprawy upowszechnienia kultury (publikacje o poezji proletariackiej i kulturze dla mas, liczne art. o życiu artyst. w ZSRR)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa

  WIEK XIX. Sto lat myśli polskiej, życiorysy, streszczenia, wyjątki, publikacja zbiorowa, wyd. w Krakowie (w drukarni W.L. Anczyca i Spółki), t.1-9 1906-19, nakładem Gebethnera i Wolffa, pod red. B. Chlebowskiego, H. Gallego, S. Krzemińskiego. W jej opracowaniu uczestniczyli m. in. I. Chrzanowski, W. Hahn...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEK, pierwszy ilustr. dziennik polit.-społ.-lit.

  WIEK, pierwszy ilustr. dziennik polit.-społ.-lit., wyd. w Warszawie 1873-1906; założyciel i red. F.H. Lewestam, 1875-1905 wydawca i red. K. Zalewski; od 1899 ukazywał się pt. „Wiek Ilustr.", a 1905, zawieszony przez władze carskie, dwukrotnie zmieniał tyt. na „Wiek-Kurier Nar." i „Nasze Życie". W1876...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEDZA POWSZECHNA (WP), Państwowe Wydawnictwo „W.P."

  WIEDZA POWSZECHNA (WP), Państwowe Wydawnictwo „W.P.", wydawnictwo książek popularnonauk. z wszystkich dziedzin wiedzy, encyklopedii i leksykonów, poradników językowych, słowników obcojęzycznych i pomocy do nauki języków obcych. Powst. 1952 w Warszawie przez usamodzielnienie redakcji serii Wiedza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 822

  praca w formacie txt

Do góry