Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NA WAWEL, NA WAWEL, KRAKOWIAKU ŻWAWY!

  Dawniej b. popularna, żywa dotąd, pieśń do słów fragmentu Krakowiaków (1840) Edmunda Wasilewskiego.

  Na Wawel, na Wawel, Krakowiaku żwawy!

  Podumaj, potęsknij nad pomnikiem sławy.

  Dzieje twojej ziemi na grobowcach czytaj,

  Twoich wodzów groby uściskiem powitaj,

  7, 61.-64.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEAPOL

  Wł. Napoli, miasto nad Zatoką Neapolitańską, drugi pod wzgl. wielkości port Włoch, gł. miasto Kampanii. Powstał w okresie 600-500 pne. jako odrośl Kum, gr. kolonii w Kampanii, pod nazwą Parthenope gr. 'dziewicza (Syrena, która tu miała sanktuarium)', później, jako 'nowe miasto, Nowogród' przezwany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA WCIĄŻ

  Na wściąż, dawn. na oścież, na rozcież; pierw, etymologiczne znaczenie: 'na stałe, stale, ciągle'.

  Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza,

  Że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza.

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 1,39-40.

  Na koniec z trzaskiem sali drzwi na wściąż otwarto.

  Ib., 12,1.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAVARINO

  Miasto i port na Peloponezie (płd. Grecja) nad M. Jońskim, zwane w staroż. Pyłos, obecnie Pilos, Navarino, a lokalnie także Neókastro; w zatoce Navarino 20 X 1827, w czasie greckiej wojny o niepodległość, flota ang.-fr.-ros. (65 okrętów) rozgromiła połączone floty tur. i egip. (26 okrętów), co...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ WOLNY

  WIERSZ WOLNY, rodzaj —> wiersza pozostającego w podwójnej opozycji: do prozy oraz do wierszy regularnych; występuje w wielu postaciach, których formy pograniczne zbliżają się z jednej strony do —> wiersza nieregularnego, z drugiej zaś do —> prozy rytmicznej. W.w. nie wytworzył jednolitego systemu reguł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ TONICZNY, rodzaj wiersza regularnego

  WIERSZ TONICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz) opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. tonizmem; jego konstantą rytmiczną (—> rytm) jest równa liczba zestrojów akcentowych (—> akcent) w odpowiadających sobie wersach, przy równoczesnym swobodnym rozkładzie akcentów i zmiennej, choć mało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ ŚREDNIOWIECZNY

  WIERSZ ŚREDNIOWIECZNY, charakterystyczny dla pol. poezji średniowiecza i wczesnego renesansu wiersz zdaniowy, zw. również wierszem składniowo-intonacyjnym, odznaczający się zgodnością rozczłonkowania zdaniowego i wersowego przy nienormowanej sylabicznie długości —> wersów (wiersz asylabiczny). Ramy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ SYLABOTONICZNY, rodzaj wiersza regularnego

  WIERSZ SYLABOTONICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz), opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. sylabotonizmem; jego konstantami i podstawą —> rytmu są: 1) stała liczba sylab w odpowiadających sobie —> wersach, 2) stałe umiejscowienie sylab iakcentowanych, a w rezultacie ustalony porządek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /4 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ SYLABICZNY, rodzaj wiersza regularnego

  WIERSZ SYLABICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz), opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. sylabizmem; jego konstantami i podstawą —> rytmu są: 1) stała liczba sylab w poszczególnych —> wersach, 2) —> średniówka w wersach dłuższych niż 8-zgłoskowe, 3) stały —> akcent paroksytoniczny w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /4 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ O ZABICIU ANDRZEJA TĘCZYŃSKIEGO

  WIERSZ O ZABICIU ANDRZEJA TĘCZYŃSKIEGO (inc. „A jacy to źli ludzie mieszczanie krakowianie"), utwór nieznanego autora, powst. zapewne 1462, wyd. przez J.S. Bandtkiego w edycji Kroniki —> Galla, W. 1824. Wiersz epicki, zw. też Pieśnią o zabiciu..., zawiera cechy wierszowanej publicystyki społecznej. Powst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt

Do góry