Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NAWIĄZKA

  W dawnym prawie polskim suma pieniężna, którą płacił winowajca pobitemu za zranienie, okaleczenie a. pobicie; wysokość jej zależała od stanu osoby poszkodowanej, por. Basarunek; prawn. wynagrodzenie, zadośćuczynienie, odszkodowanie; naddatek, nadwyżka; dziś zazw. w wyrażeniu z nawiązką 'z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NECHO II

  Król Egiptu od ok. 609 do 594 pne. z XXVI dynastii; po zwycięstwie pod Megiddo nad królem Judei Jozjaszem dotarł do Eufratu; pokonany przez Nebokadnezara II (zob. Nabuchodonozor) pod Karkemisz, utracił posiadłości azjatyckie.

  Próbował odkopać kanał łączący Nil z M. Czerwonym. Jeśli wierzyć Herodotowi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZARET

  Miasto w dolnej Galilei (płn. Izrael); wg Biblii odbyło się tu Zwiastowanie, a Jezus Chrystus spędził tu pierwsze 30 lat życia aż do chwili rozpoczęcia działalności publ.

  Nazarejczyk Jezus Chrystus. Nazarejczycy starożytna, gr.-rz., nazwa chrześcijan, zwł. nawróconych Żydów; sekta w pierwotnym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEFERETITI

  Nefertiti, Nefretete, Nofretete, żona faraona egipskiego Amenhotepa IV (zob.) Echnatona (1. poł. XIV w. pne.).

  Popiersi e królowej, malowany wapień (ok. 1365 pne.), Berlin, Staatsmus.; odkryte w Tell el-Amarna, w wyniku prac Wykopaliskowych Deutsche Orientgeselłschaft (1911-14); najsłynniejsza i jedna z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWISKO

  Jako dodatkowy a. równorzędny lub główny sposób identyfikacji pojawia się zapewne później od imienia (zob.). W Biblii dwuczłonowe nazwy osób zjawiają się rzadko, tylko wtedy, gdy osoba ta ma bardzo popularne imię, np. Maria Magdalena, Juda Machabeusz, Judasz Iszkariot.

  Koncepcja nazwiska stałego i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWA

  Część budowli, świątyni, zawarta między dwoma równoległymi do siebie rzędami słupów (kolumn, filarów), ścianami itp., przykryta stropem (sklepieniem); część- kościoła zawarta między prezbiterium a kruchtą; w zależności od liczby naw rozróżnia się kościoły jedno- i wielonawowe, a w nich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGLIŻ

  Swobodny, poranny a. nocny, damski strój domowy; ubiór niekompletny, skąpy; bielizna; z fr. neglige.

  Negliżować lekceważyć, zaniedbywać; ignorować; od fr. negliger 'zaniedbywać; zaniechać'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZYREJCZYK

  W Biblii - mężczyzna poświęcający się Bogu nazyreatem, specjalnym ślubem, przewidującym powstrzymanie się od strzyżenia włosów, picia wina itd. na pewien okres, zwykle 30 dni, przed podróżą a. innymi przedsięwzięciami, albo aż do śmierci.

  Składali takie śluby m.in. Samson, Samuel, Absalom. Z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWAŁA

  Nagromadzenie, natłok, napór, tłum, przytłaczające mnóstwo; napadające, nacierające wojska, armie; napad, natarcie, najazd; dawn. nawałnica, ulewa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEANDERTAL

  Rezerwat przyrody między Dusseldorfem i Elberfeldem, w Westfalii, RFN, nazwany ku czci diisseldorfskiego poety protestanckich pieśni kośc. Joachima Neandera, 1650-80; jaskiniowe stanowisko antropologiczne z okresu zlodowacenia Wiirm, w Neandertalu, gdzie odkryto w 1856 szczątki neandertalczyka.

  Homo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt

Do góry