Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WIKLINA, tom poezji L. Staffa

  WIKLINA, tom poezji L. Staffa, wyd. w Warszawie 1954, przyjęty przez krytykę jako wydarzenie lit. dużej wagi. Przeciwstawił w nim poeta schematyzująco-uniformizującym tendencjom w literaturze ton ironii i groteski. Na tle twórczości Staffa zbiór ten (wraz z wyd. pośm. tomem Dziewięć muz) oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘŹ, miesięcznik społ.-kult.

  WIĘŹ, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Warszawie od 1958 przez grupę kat. działaczy Klubu Inteligencji Kat., pod redakcją T. Mazowieckiego. W skład Kolegium Red. i zespołu wchodzą (lub wchodzili): W. Auleytner, S. Bakinowski, J. Bukowski, J. Eska, K. Konarska-Łosiowa, J. Krzysztoń, A. Micewski, A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /3 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEŻA SIEDMIU WODZÓW, poemat R. Zmorskiego

  WIEŻA SIEDMIU WODZÓW, poemat R. Zmorskiego, powst. 1847—48, wyd. w Poznaniu 1850, wznow. we Lwowie 1857 i w Warszawie 1860 (z ilustr. W. Gersona). Rzekoma rekonstrukcja przedchrześc. zabytku, łączy w rzeczywistości wątki kilku podań lud. (o 7 wodzach, zapadłych miastach, śpiących rycerzach)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETOR HIERONIM

  WIETOR HIERONIM, ur. po 1485 w Lubomierzu (Śląsk), zm. ok. 1546/47 w Krakowie, drukarz, księgarz. Wychowanek Akad. Krak.; od 1510 miał drukarnię w Wiedniu (istniała do 1531), 1517 przybył do Krakowa, z którym już uprzednio utrzymywał kontakty, drukując w swojej wiedeńskiej drukarni m. in. wydawnictwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /2 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEŚNIAK, poemat sielski A. Zbylitowskiego

  WIEŚNIAK, poemat sielski A. Zbylitowskiego, powst. ok. 1599, wyd. w Kr. 1600 z dedykacją J. Ostrogskiemu. Nawiązujący do pieśni Panny Dwunastej w —» Pieśni świętojańskiej o sobótce J. Kochanowskiego oraz do stoickiej epody Horacego Beatus ille, utwór wyraża życiowe ideały szlachty. Wieśniak-ziemianin...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEŚ TWORZĄCA

  WIEŚ TWORZĄCA:

  1) Miesięcznik poświęcony sprawom poezji, kultury i sztuki ludowej, konspiracyjne pismo zarządu SL „Roch" w pow. krasnystawskim, wyd. w 2 nrach w maju i lipcu 1944, w czerwcu t.r. pod zmien. tyt. „Podziemny Śpiew"; red. nacz. J.N. Kłosowski (pseud. Lemiesz, Czepiec). Nawiązywało do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEŚ - JEJ PIEŚŃ, miesięcznik lit.-społ.

  WIEŚ - JEJ PIEŚŃ, miesięcznik lit.-społ., wyd. w Naprawie pod Jordanowem 1933-34, organ Związku Literatów Lud.; red. odpowiedzialny A. Olcha, red. A. Kucharczyk (Jantek z Bugaja), współred. W. Breowicz, W. Dunarowski, J. Kapuściński, F. Macak. Początkowo pismo popularyzowało tradycjonalistyczną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIEŚ, tygodnik społ.-lit.

  WIEŚ, tygodnik społ.-lit., wyd. 1944-54, pocz. w Lublinie (1944-45), nast. w Łodzi (1945-49) i Warszawie (1949-54). Redaktorem nacz. był J.A. Król. Organ ZG Związku Samopomocy Chłopskiej, 1945—47 skupiał przedstawicieli Oddziału Wiejskiego ZZLP. Pismo wysunęło program kształtowania ideol. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego

  WIESŁAW, sielanka K. Brodzińskiego, ogł. w „Pamiętniku Warsz." 1820 (z podtyt. Powieść) i w t. 1 Pism 1821 (nieznacznie zmien., z podtyt. Sielanka krakowska w 5 pieśniach)-, wersję III, poprawną, ogłosił z autografu B. Gubrynowicz (Księga pamiątkowa Uniwersytetu Lwowskiego 1912). Najznakomitsza w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZYŃSKI KAZIMIERZ, nazw. pierwotne Wirstlein (zmien. 1912)

  WIERZYŃSKI KAZIMIERZ, nazw. pierwotne Wirstlein (zmien. 1912), ur. 27 VIII 1894 w Drohobyczu, zm. 13 II 1969 w Londynie, poeta, prozaik, eseista. Po ukończeniu gimnazjum klas. w Stryju studiował filozofię, literaturę i historię na uniw. w Krakowie i Wiedniu, a po wojnie krótko we Lwowie. Brał wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /8 081

  praca w formacie txt

Do góry