Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  OBÓZ

  Obóz warowny. Rzymskie obozy warowne (castra) zakładane na okres dłuższych postojów, wg ściślć określonego planu, jako baza wypadowa i punkt oparciańa wypadek odwrotu odgrywały dużą rolę w taktyce rz., były też w razie potrzeby miejscem zamieszkania. Na prowincjach, silnie obwarowane, dawały niekiedy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZ

  (od ob-raz, por. prasłow. rez-, raz-', rzezać, rzeźba) St.-pol. 'to, co wyrzeźbione, posąg; podobizna; podobizna malowana', dziś: 'malowidło',

  Dobrze wymalowana głowa kapusty będzie lepszym obrazem od źle wymalowanej głowy człowieka lub głowy Pana Jezusa opinia, jaką Stanisław Tarnowski w recenzji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBŁOMOW

  Bohater tytułowy najwybitniejszego dzieła Iwana Gonczarowa (1859, wyd. pol. 1922). Szlachcic ros. o charakterystycznych, ale doprowadzonych do skrajności cechach ziemianina ros. z pokolenia poprzedzającego uwłaszczenie chłopów, człowieka dobrodusznego, myślącego, uczuciowego, ale ze społecznego punktu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRĘB

  Obszar ograniczony, obrzeżony, ogrodzony; teren, zasięg; obwód, zakres, dziedzina, sfera; obszycie, oblamowanie, obrębek; częśę lasu, w której rosną drzewa o podobnej charakterystyce i tym samym wieku rębności.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBŁÓCZYNY

  W zakonach - uroczystość udzielenia habitu, dokonywana zazw. po okresie tzw. aspirantury a. postulatu, a przed rozpoczęciem nowicjatu; przyjęcie sutanny przez alumnów seminarium duchownego; w korpusie kadetów za czasów Stanisława Augusta- uroczyste przywdzianie munduru.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBROCHTA Bartłomiej (Bartuś)

  Ur. w Kościelisku koło Zakopanego ok. 1855, zm. tamże w 1926, skrzypek góralski, ostatni z dawnych Wybitnych ludowych muzyków Podhala; grywał dr Tytusowi Chałubińskiemu wraz z Sabałą; interesował swymi melodiami i grą wielu muzyków zawodowych, jak Karola Szymanowskiego, Ignacego Paderewskiego i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOJĘTNY

  Fr. L 'Indifferent, słynny obraz (między 1710 a 1716) Antoine'a Watteau, Paryż, Luwr.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /88

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBROK

  Dawn. dzienna racja żywności (np. służby dworskiej), pożywienie, utrzymanie; dawn. czynsz, podatek pieniężny płacony dziedzicowi przez poddanych; pokarm treściwy (zwł. ziarno), pasza, gł. dla koni.

  Obrok duchowy pokarm dla ducha, duszy, umysłu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOL

  W staroż. Grecji - jednostka wagi =0,73 g i srebrna moneta ateńska =1/6 drachmy; śrdw. moneta w różnych krajach europ., również w Polsce: drobna moneta srebrna bita po raz pierwszy przez biskupów w XI w., po raz drugi jako najdrobniejszy pieniądz litewski za Zygmunta Augusta; z gr. obolós 'sztabka; obol';...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRONA

  Milej jest atakować niż bronić, fr. ily a plus d'alaigresse a assaillir qu 'a dęffendre, z Prób, 1,47, Montaigne'a. Miliony na obronę, ale ani centa na haracz, ang. millions for defense, but not a cent for tribute, z toastu Roberta G. Harpera, wygłoszonego na kolacji wydanej przez Kongres USA w Filadelfii 18...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /2 204

  praca w formacie txt

Do góry