Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  OCHWACIĆ

  Spowodować u konia ochwat, zapalenie części mięsnych kopyta, przemęczeniem a. niewłaściwym żywieniem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHWEŚNICY

  Wędrowni handlarze ze Ślesina i Skulska w powiecie konińskim, którzy przed 1914 handlowali świętymi obrazami i odpustową galanterią, a później także i gęśmi, zapuszczając się również na zach. Ukrainę, Białoruś i na tereny ros. (W. Buduszewska).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZEPINY

  Czepiny, dawny lud. obrzęd weselny u ludów słowiańskich - przybierania panny młodej w czepiec na znak, że wprowadzona zostaje do grona mężatek, że czekają ją obowiązki żony, matki i gospodyni.

  Zwyczaj ten miał charakter uroczysty, towarzyszyły mu specjalne pieśni, zabiegi magiczne (m.in...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHMATÓW

  Miejscowość nad Burtą (dopływem Tykicza), na płn. od Humania (zach. Ukr. SRR), miejsce dwóch bitew: 29 I 1644 zwycięstwo Polaków pod hetmanem wielkim koronnym Stanisławem Koniecpolskim nad silną ordą tatarską pod Omarem Agą; 22 I 1655 hetman w. kor. Stanisław Rewera Potocki i hetman polny kor...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHMISTRZ

  W dawnej Polsce zarządzający dworem króla a. magnata i opiekun dzieci swego pana; dawn. piastun, wychowawca; oficer adm.-gosp. na statku; z nm. Hofmeister od Hof 'dziedziniec; dwór' i Meister 'mistrz'.

  Ochmistrzyni w dawnej Polsce przełożona nad żeńską służbą na dworze królewskim a. magnackim; dawn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCET

  Ocet siedmiu złodziei ocet winny, w którym moczono przez 12 dni piołun, rozmaryn, szałwię, rutę itp., używany dawn. profilaktycznie przeciw zarażeniu się morowym powietrzem, Czarną Śmiercią, zob. Czarny. Ostry smak takiego octu obrazuje jego nazwa, będąca prawdop. aluzją do staroż. obyczaju pojenia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBUCH

  Obuszek, w XV-XVII w. rodzaj nadziaka (zob.) z kolcem wygiętym w stronę drzewca; siekierka o długim toporzysku służąca za laskę, za siekierkę i do walki; tępo zakończona część siekiery, przeciwległa do ostrza, służąca do uderzania, przybijania.

  Jak obuchem w łeb (dostać) być wstrząśniętym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWOŁANIA

  W 2. poł. XVIII w. w Warszawie obwieszczenia wydawane przez marszałków wielkich koronnych w sprawach porządku publ., drukowane, wywieszane na ratuszu i odczytywane ludowi zwołanemu bębnieniem a. trąbieniem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBYWATEL KANE

  Ang. Citizen Kane, wielki psychol. film amer. (1941) reż. Orsona Wellesa; reporter stara się przeniknąć tajemnicę osobowości zmarłego potentata prasowego (wyraźnie nawiązującego do osoby Williama Randolpha Hearsta); w roli tytułowej Orson Welles.

  Film ukazuje przerażającą pustkę, zepsucie i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSERWANCJA

  Przest. ścisłe zachowywanie reguł i przepisów a. praw zwyczajowych powstałych w jakiejś korporacji, np. kapitule, zakonie; przest. reguła zakonna; z łac. obsetyantia 'pilność, staranność'.

  Obserwanci w zakonach zwolennicy ścisłego zachowywania pierwotnych, surowych reguł; od XV w. odłamy dawnych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt

Do góry