Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ORCZYK

  Drążek u wozu a. u pługa zawieszony poziomo i poprzecznie, na którego końce zakłada się postronki zaprzęgu końskiego; z nm. Ortscheit.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDYNARIA

  Część zarobków pracowników rolnych wypłacana w naturze, np. w zbożu, drzewie itd.

  Ordynariusz robotnik rolny pracujący za ordynarię; kośc. rZ.-kat. zwierzchnik duchowny mający jurysdykcję zwyczajną, np. biskup na terenie swojej diecezji; z łac. ordinarius 'zwyczajny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDA

  Hist. obóz, koczowisko Tatarów, wojsko tatarskie; (Złota, Wielka, Nogajska, Krymska, Kipczacka Orda) feudalne państwo a. księstwo pasterskie ludów mongolskich i tureckich, państwo tatarskie; chanat, zjednoczenie różnych plemion mong. i tur. pod wodzą chana; pierw, jurta, dwór, kwatera władcy mongolskiego; z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORATORIUM

  Dawn. rodzaj samodzielnej kaplicy; muz. wielka, epicka, wokalno-instrumentalna forma muzyczna, zbliżona do opery, ale pozbawiona akcji scenicznej, dawniej o treści relig., później również mit., hist. i in., wykonywana na estradzie koncertowej a. w kościele, bez dekoracji i charakteryzacji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORBIS PICTUS

  Właśc. Orbis sensualium pictus łac., 'Świat zmysłowy w obrazach', tytuł łac. czytanki obrazkowej, ilustrowanej 150 drzeworytami (1658, tł. pol. 1667), ułożonej jako podręcznik nauki o rzeczach, przeznaczony do nauki poglądowej, której domagał się Tommaso Campanella, dzieło Jana Amosa Komensky'ego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORCHESTRA

  Gr., okrągły placyk na przodzie proscenium, na którym występował chór w starożytnym teatrze greckim.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE (WSiP)

  WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE (WSiP), placówka powst. 1974 w Warszawie z połączenia Państw. Zakładów Wydawnictw Szkolnych (zał. 1945) i Państw. Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego (zał. 1951). Wydaje podręczniki szkolne, książki pomocnicze dla uczniów i nauczycieli, słowniki, czasopisma pedag. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWANKA. Sztuka w 5 aktach wierszem, utwór dram. A. Fredry

  WYCHOWANKA. Sztuka w 5 aktach wierszem, utwór dram. A. Fredry, powst. prawdop. 1854-55, wyst. w Krakowie 29 IX 1877, prwdr. w t. 8 Dzieł, Warszawa 1880. Akcja rozgrywa się współcześnie w zamożnym dworze ziemiańskim; pewne jej elementy oparte zostały na autentycznej sytuacji w rodzinie barona Konopki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

  WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz., wyd. przez T. Mostowskiego 1803-05 w jego drukarni, przy współpracy J. Adamczewskiego, J. Lipińskiego i F.K. Dmochowskiego. Z zaplanowanych 20 „oddziałów", po 5 t. każdy, ukazało się 261., obejmujących m. in. utwory J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORANT(KA)

  W sztuce starogr. - postać kobieca w pozie modlitewnej; w sztuce starochrześc. i bizant. postać, zazw. kobieca, ze wzniesionymi do modlitwy rękami i rozwartymi dłońmi, widziana od przodu, symbolizująca duszę zbawioną; z łac. orans dpn. orantis 'mówiący; modlący się'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt

Do góry