Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WYDAWNICTWO LITERACKIE (WL)

  WYDAWNICTWO LITERACKIE (WL), państw, przedsiębiorstwo wydawn., działające od 1953 w Krakowie; ogłasza publikacje z zakresu literatury pięknej oraz szeroko pojętej humanistyki. Gł. kierunki zainteresowań WL to klas. literatura pol. XIX i pocz. XX w. po okres międzywojenny, pol. literatura współcz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /5 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDYNEK

  Dawn. ustalony ład, porządek; dawn. piast, styl; dawn. szereg, rząd;przest. szyk, formacja, rozstawienie, zwł. wojska; z nm. Ordnung 'porządek'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER

  Wysokie odznaczenie, wyróżnienie honorowe w postaci gwiazdy, krzyża a. medalu; fr. ordre, nm. Orden, ang. order znaczą nie tylko 'order', ale i 'zakon, regułę (zgromadzenia zakonnego)'; zwano tak w śrdw. stowarzyszenie szlacheckie wzorowane na zakonach kawalerskich (rycerskich), ale wolne od ślubów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  de ORELLANA Francisco

  (wym. oreljąna), ok. 1490-ok. 1546, Konkwistador hiszp., wziął udział w zdobyciu Peru i w wyprawie Gonzala Pizarra, brata Francisca, do obszarów na wschód od Kordylierów, gdzie miałoby się jakoby mieścić daremnie dotychczas poszukiwane Eldorado.

  Wyruszyli w 1538; nad rzeką Napo oddział Orellany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDON Julian Konstanty

  Kapitan wojsk polskich, w czasie powstania listopadowego dowodził 6 IX 1831 baterią artylerii w forcie 54 (dziś przy ul. Mszczonowskiej) na Woli, gdy Warszawę oblegały siły ros. pod dowództwem Iwana Paskiewicza. Na wieść, że Rząd Narodowy postanowił poddać miasto, Ordon rozkazał wysadzić prochy na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORENDA

  Niewidzialna, nadprzyrodzona potęga, która wg wierzeń Indian Irokezów przepaja z różną intensywnością całą ożywioną i nieożywioną przyrodę w postaci energii duchowej, mogącej wywierać wpływ zgodnie z wolą jej posiadacza; por. Manitu; z jęz. Huronów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDONANSE

  Hist. dekrety o mocy ustawy, w Anglii do XV w., we Francji od XII w. do 1791, w okresie Restauracji 1815-30, rządów Petaina 1941-45 i de Gaulle'a VI 1958-IV 1959; z fr. ordonnance 'układ; rozporządzenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDUNEK GÓRNY

  Śląska kodyfikacja prawa górniczego z 1528, wydana przez księcia opolskiego Jana i margrabię brandenburskiego Jerzego dla kopalń srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORCHESTRION

  Najpopularniejsza „szafa grająca" XIX w., działająca automatycznie po wrzuceniu monety, która puszczała w ruch walec kolczasty; obracając się, uruchamiał kolcami młoteczki, które uderzały w struny, bębenki i dzwonki; używany w lokalach rozrywkowych do czasu wprowadzenia grających automatów płytowych;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDYNACJA

  Ustawa, regulamin, zbiór przepisów, zarządzeń prawnych dotyczących jakiejś dziedziny, np. ordynacja wyborcza; dawn. wielki majątek rodowy, niepodzielny i niezbywalny, dziedziczony przez jednego spadkobiercę, zazw. pierworodnego syna; ustawa, regulująca taki sposób dziedziczenia, majorat; kośc. rz.-kat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt

Do góry