Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Skośnik karlaczek

  Recurvaria nanea (Hbn.), rodzina Gelechiidae — skośnikowate. Występuje w sadach. Motyle latają w czerwcu i lipcu w sadach i na brzegach pól. Gąsienice żyją na drzewach owocowych, przede wszystkim na gruszach, czereśniach, śliwach, ale także na głogu. Zimują niedorosłe gąsienice w kokonach w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeziemik szerszeniowiec

  Aegeria vespiformis (L.), rodzina Sesiidae — przeziemikowate. Długość skrzydła 10 mm. Występuje w lasach liściastych. Motyle latają od maja do lipca. Gąsienice żyją w drewnie drzew liściastych, głównie dębów, buków i kasztana jadalnego. Rozwój trwa 2 lata.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wylogówka jedlineczka

  Choristoneura murinana Hub., rodzina Tortricidae — zwójkowate. Długość skrzydła 10—11 mm. Występuje w starszych lasach jodłowych. Motyle latają w czerwcu i w lipcu. Gąsienice początkowo żerują na pączkach jodły, później żywią się igłami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwójka zieloneczka

  Tortrix viridana L., rodzina Torticidae — zwójkowate. Długość skrzydła 8—10 mm. Występuje w lasach liściastych, przede wszystkim na dębach, gdzie podczas masowych pojawów staje się szkodnikiem. Motyle latają w czerwcu i w lipcu. Samice składają 50—70 jaj na młode gałązki dębów. Gąsienice żywią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeziemik porzeczkowiec

  Aegeria (Synanthedon) tipuliformis Clerck rodzina Sesiidae — przeziemikowate. Długość skrzydła 7—8 mm. Występuje w sadach i w ogrodach. Motyle latają od czerwca do sierpnia. Gąsienice żyją na porzeczkach i agreście, w gałązkach których wygryzają chodniki. Podczas masowych pojawów powoduje usychanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochwik modrzewiaczek

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszówka murzynka

  Canaephora unicolor (Huf.), rodzina Psychidae — koszówkowate. Długość skrzydła 12—14 mm. Występuje w strefie lasostepu. Motyle latają w czerwcu i lipcu. Gąsienice żyją na różnych gatunkach traw, przede wszystkim na wiechlinie. Domek — koszyczek sporządzają sobie z suchych liści i źdźbeł traw. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namiotnik czeremszaczek

  Yponomeuta evonymellus, rodzina Yponmeutidae — namiotnikowate. Długość skrzydła 9 mm. Żyje w lasach liściastych i w sadach. Motyle latają w lipcu i w sierpniu. Gąsienice żerują, na czeremsze, śliwie i jarzębinie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wystrój wężowiaczek

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namiotnik owocowiaczek

  Yponomeuta padellus (Ł.), rodzina Yponomeutidae - namiotnikowate. Długość skrzydła 9 - 10 mm. Żyje w lasach liściastych i w sadach. Motyle latają od czerwca do sierpnia. Podczas masowych pojawów staje się szkodnikiem drzew owocowych. Gąsienice są polifagami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Pluto99 Dodano /25.06.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt

Do góry