Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ZWOLON. Monologia, dramat wierszem C. Norwida

  ZWOLON. Monologia, dramat alegoryczno-symboliczny w 11 odsłonach wierszem C. Norwida, powst. 1848-49, wyd. 1851 w Poznaniu, dedykowany bratu poety Ksaweremu; fragm. wystawiła 1925 warsz. Szkoła Dramatyczna. Autorski komentarz do utworu, wyjaśniający sens tytułu i znaczenie poszczególnych osób, zawarty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH (ZLP)

  ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH (ZLP), zrzeszenie twórcze skupiające pisarzy PRL. Powstał jako Związek Zawodowy Literatów Polskich (ZZLP) na I wszechdzielnicowym Zjeździe Literatów Pol. 12-14 V 1920 w Warszawie. Nie objął wówczas wszystkich pisarzy ani nawet środowisk: niemal jednocześnie powstały...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /4 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUKERKANDLOWIE, rodzina księgarzy i wydawców w Złoczowie

  ZUKERKANDLOWIE, rodzina księgarzy i wydawców w Złoczowie. OZJASZ (1821-94), księgarz, nakładca, właściciel drukami; 1874 założył księgarnię w Złoczowie ze składem nut i wypożyczalnią książek, 1880 - drukarnię. W 1892 firmę przejął syn WILHELM (1851-1924), który kontynuował i znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZUKAUSKAS ALBINAS

  ZUKAUSKAS ALBINAS, ur. 25 I 1912 we wsi Bubeliai (pod Sejnami), litew. poeta, tłumacz literatury polskiej. Studiował na Uniw. Wil. (1935-36) i w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie (1936-39). W 1940-41 red. gazety ,,Vilniaus balsas", po wojnie pracował jako dziennikarz i wydawca, autor zbioru...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZRZESZ KASZEBSKÓ, regionalne czasopismo ideowo-polityczne i kult.-oświat.

  ZRZESZ KASZEBSKÓ, regionalne czasopismo ideowo-polityczne i kult.-oświat., wydawane 1933-39 i 1945-47, początkowo w Gdyni (1933), nast. w Kartuzach (1933-39) i Wejherowie (po 1945); ukazywało się nieregularnie: zrazu 2 razy tygodniowo, 1934 jako dwutyg., 1935-39 mies., po 1945 3 razy tygodniowo. Wydawcy i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZORZA. Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego

  ZORZA. Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego, tygodnik, wyd. w Warszawie 1866-1939 (1899 i 1905 zawieszany przez władze, ukazywał się 1906-08 p.n. „Przegląd Pol.", „Przegląd", „Zorza Warsz.", „Pobudka"). Założycielem i wydawcą Z. do 1886 oraz red. do 1873 i 1876-86 był J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZORZA. Dziennik młodemu wiekowi poświęcony, czasopismo

  ZORZA. Dziennik młodemu wiekowi poświęcony, czasopismo, wyd. w Warszawie 1843 (co 2 tygodnie) - poł. 1844 (nieregularnie) przez P. Krakowową i W. Trojanowską, jako kontynuacja myśli pedag. i koncepcji redakcyjnej „Rozrywek dla Dzieci". Wśród materiałów przeważały powiastki moralizujące obu redaktorek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZORZA, miesięcznik ilustr.

  ZORZA, miesięcznik ilustr., wyd. we Lwowie 1900-02 pod red. M. Wysłouchowej, jako dod. —> „Przyjaciela Ludu", przeznaczony dla kobiet. W piśmie ukazywały się popularne artykuły hist. i hist.lit. w większości Wysłouchowej. W dziale lit. drukowano utwory K. Gaszyńskiego, S. Goszczyńskiego, Mickiewicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNICZ, noworocznik, wyd. 1834-35 w Wilnie przez J. Krzeczkowskiego

  ZNICZ, noworocznik, wyd. 1834-35 w Wilnie przez J. Krzeczkowskiego. Poświęcony gł. poezji, wśród naśladownictw romantyzmu przedpowstaniowego (pióra m.in. J. Korsaka, J.I. Kraszewskiego, A.E. Odyńca), a nawet pogłosów klasycyzmu (bajki) i sentymentalizmu (Duma na śmierć Telimeny L. Kropińskiego)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNASZLI TEN KRAJ?... (Cyganeria krakowska), cykl 17 szkiców wspomnieniowych T. Boya-Żeleńskiego

  ZNASZLI TEN KRAJ?... (Cyganeria krakowska), cykl 17 szkiców wspomnieniowych T. Boya-Żeleńskiego ogł. 1930-31 w „Kurierze Porannym" i „Tygodniku Ilustr.", wyd. os. w Warszawie 1931. Całość tworzy barwny obraz życia artyst. Krakowa przełomu XIX i XX w. w kręgu cyganerii S. Przybyszewskiego oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /08.04.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt

Do góry