Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ŻYGLIŃSKI FRANCISZEK

  ŻYGLIŃSKI FRANCISZEK, ur. 15 X 1815 w Krakowie, zm. 31 I 1849 tamże, malarz, poeta. Uczeń W. Stattlera w krak. Szkole Sztuk Pięknych, równocześnie (1831-36) studiował prawo i filozofię na UJ; należał do kręgu demokr. młodzieży lit., od 1839 drukował poezje, gł. w „Tygodniku Literackim"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYDZI, Komedia we 4 aktach, utwór dram. J. Korzeniowskiego

  ŻYDZI, Komedia we 4 aktach, utwór dram. J. Korzeniowskiego, wyst. we Lwowie i wyd. w Wilnie 1843 (wznow. 1849). Tendencyjna „wysoka komedia", w której wątek miłosny stanowi wzajemne uczucie szlachetnej księżniczki Zofii i syna dzierżawcy, komornika Staroświęckiego - poety walczącego z obojętnością...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYDOWSKI ANDRZEJ JAN

  ŻYDOWSKI ANDRZEJ JAN, ur. po 1632, zm. po 2 IV 1721, mówca, poeta. W młodości służył pod rozkazami Jana Sobieskiego, potem został sekretarzem król.; stolnik krak. (1684), chorąży i sędzia grodzki krakowski. Wielokrotnie poseł na sejmy, członek komisji rewizyjnej do spraw archiwum kor. (1681, 1701);...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE, tygodnik lit.-społ.

  ŻYCIE LITERACKIE, tygodnik lit.-społ., wyd. w Krakowie od 1951 (1951-52 dwutyg.), początkowo (do 1957) jako organ krak. i katow. oddziału ZLP, redagowany przez H. Markiewicza (1951), nast. W. Machejka (od 1952) oraz zespół, wktórego skład wchodzili w różnych okresach m. in.: S. Bortnowski, L. Bugajski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu od czerwca 1945 do listopada 1946

  ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu od czerwca 1945 do listopada 1946, początkowo pod red. J. Iwaszkiewicza (1945), nast. W-. Bąka (1946); organ pozn. oddziału ZZLP, którego zarząd stanowił kolegium red.; publikował poezję, prozę współcz. (kolumna młodych), recenzje teatr., rozprawy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE, dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze

  ŻYCIE LITERACKIE, dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze, wyd. w Warszawie 1937-39 i w Lodzi 1946—48. Założycielem i red. 1937-39 i 1946-47 był J. Saloni, nast. J. Kulczycka-Saloni; w skład red. wchodzili ponadto L. Płoszewski, W. Szyszkowski, a po wojnie A. Boleski, E. Korzeniewska, Z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu 1928-29

  ŻYCIE LITERACKIE, dwutygodnik, wyd. w Poznaniu 1928-29; red. J. Patoka. Inicjatorami założenia Ż.L. byli młodzi poeci i krytycy wywodzący się z Koła Polonistów Uniw. Pozn., a zorganizowani w grupę lit. Loża (K. Troczyński, J. Ulatowski, W. Bąk, J. Kisielewski, A. Janta-Połczyński, J. Popowska, T...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE LITERACKIE

  ŻYCIE LITERACKIE, ogół zjawisk społ. składających się w danym czasie i środowisku na podłoże i warunki twórczości, obiegu i rozpowszechniania oraz odbioru dzieł lit.; obejmuje wszelkie instytucje stanowiące ramy działalności i wzajemnych stosunków osób zainteresowanych literaturą: pisarzy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE, czasopismo lit.-artyst.

  ŻYCIE, czasopismo lit.-artyst., wyd. w Krakowie 1897-1900, początkowo tygodnik, od 1899 dwutygodnik, pod koniec miesięcznik. Założycielem i pierwszym red. był L. Szczepański (1897-98), nast. I. Maciejowski (Sewer) i A. Górski (1898), przy współpracy A. Grzymały-Siedleckiego i A. Wysockiego, od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE, tygodnik lit.-nauk.-społ.

  ŻYCIE, tygodnik lit.-nauk.-społ., wyd. w Warszawie 1887-91; wydawca T. Paprocki, kierownik lit. do czerwca 1888 Z. Przesmycki (Miriam), do grudnia 1890 S.M. Rzętkowski, do kwietnia 1891 A. Lange, F. Jabłczyński i A. Nowicki. Pod red. Miriama pismo przeciwstawiało się pozytywist. programowi utylitaryzmu i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt

Do góry