Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ŻYWOW MARK SIEMIONOWICZ

  ŻYWOW MARK SIEMIONOWICZ, ur. 16 V 1893 w Homlu, zm. 20 II 1962 w Leningradzie, ros. tłumacz i popularyzator literatury polskiej. W 1906-08 mieszkał w Warszawie. Początkowo zajmował się dziennikarstwem, pracę tłumacza zaczął od prozy - Przedwiośnie S. Żeromskiego (1925), opowiadania G. Daniłowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH starego i nowego Zakonu, dzieło hagiograficzne P. Skargi, wyd. w Wilnie 1579. Zawiera życiorysy świętych Kościoła kat., ułożone w porządku kalendarzowym. W dużym stopniu jest to kompilacja z prac średniow. i współcz. historyków kośc. oraz ksiąg ojców Kościoła. Dzieło Skargi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia

  ŻYWOTY ŚWIĘTYCH, hagiografia, nurt piśmiennictwa popularny w średniow. Europie od IV/V w., przygasły w dobie odrodzenia i ożywiony ponownie w związku z potrydenckim ruchem —> kontrreformacji. Średniow. łaciński ż.ś. składał się zazwyczaj z 3 części: opisu życia świętego (vita), jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /3 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOT PANA JEZU KRYSTA, dzieło medytacyjno-apokryficzne B. Opecia

  ŻYWOT PANA JEZU KRYSTA, dzieło medytacyjno-apokryficzne B. Opecia, napisane 1515-17 na polecenie Elżbiety Jagiellonki. Wyd. w Krakowie po 4 V 1522 (in folio) u. H. Wietora, z drzeworytami H.L. Schaufeleina, oraz tamże t.r. w red. J. Sandeckiego przez J. Hallera (in quarto). Podstawą był tekst łac...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego

  ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego, rozdzielony w rozmowach person, który w sobie wiele cnót i obyczajów zamyka, wierszowany dialog M. Reja, liczący 6000 w., wyd. w Krakowie 1545. Temat, oparty na zawartej w bibl. Księdze Rodzaju opowieści o niezwykłej karierze żyd. chłopca, który stał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOT I MYŚLI ZYGMUNTA PODFILIPSKIEGO, powieść J. Weyssenhoffa

  ŻYWOT I MYŚLI ZYGMUNTA PODFILIPSKIEGO, powieść J. Weyssenhoffa, wyd. w Warszawie 1898. Bohaterem jest dorobkiewicz i snob, człowiek umiejący dostosować się do atmosfery epoki, dzięki czemu udaje mu się z powodzeniem grać rolę zasłużonego szermierza postępu i cywilizacji. Akcja rozgrywa się w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWOT EZOPA FRYGA, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego

  ŻYWOT EZOPA FRYGA, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego, biografia legendarnego niewolnika, mędrca i bajkopisarza (VI w. p.n.e.j wraz z wyborem przypisywanych mu bajek, pióra Biernata z Lublina, wyd. w Krakowie 1522 u H. Wietora (wyd. nie dochowało się) i tamże 1578 u S. Szarffenbergera. Ż.E...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWIE. Pismo zbiorowe, almanach

  ŻYWIE. Pismo zbiorowe, almanach, wyd. w Poznaniu 1844 prawdop. przez E. Dembowskiego (co najmniej współwydawca), występującego w Ż. pod pseud. Symeon. W zamierzeniu początek wydawnictwa ciągłego, które miało z czasem ewoluować od noworocznika do „czysto umiejętnego i kryt." pisma zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWE KAMIENIE, powieść W. Berenta

  ŻYWE KAMIENIE, powieść W. Berenta, prwdr. pt. Opowieść rybałta w „Zdroju" 1917-18, t. 1-4, wyd. os. w Poznaniu 1918. Powieść o średniow. artystach wędrownych z przełomu XIII i XTV w., którzy wkraczają w miasto pogrążone w marazmie, w dosycie materialnym, w stanie otępienia, bierności, w „chorobie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYLIŃSKA JADWIGA

  ŻYLIŃSKA JADWIGA, ur. 17 VIII 1913 we Wrocławiu, powieściopisarka. Twórczość rozpoczęła przed wojną, ogłaszając m. in. powieści w tyg. „Bluszcz". Uprawia gł. prozę hist., w której przekazy źródłowe i mitologiczno-legendame, często swobodnie parafrazowane, stają się punktem wyjścia do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jagoda89 Dodano /08.04.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt

Do góry