Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  NOWACKA EWA

  NOWACKA EWA, ur. 17 XII 1934 w Chorzowie, prozaik, autorka książek dla młodzieży. Ukończyła filologię pol. na UW. W l. 1958-62 pracowała jako nauczycielka, nast. w Pol. Radiu. Zainteresowania twórcze N. to zarówno odległa historia, jak współczesność. Na przekonująco rekonstruowanym tle hist.-obycz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZGA-MICHALSKI JÓZEF

  OZGA-MICHALSKI JÓZEF. - W 1945-47 przew. WRN w Kielcach; od 1947 poseł na Sejm (1952-56 wicemarszałek Sejmu); od 1950 wiceprzew. Pol. Komitetu Obrońców Pokoju i od 1952 czł. Świat. Rady Pokoju; 1956-80 wiceprezes NK ZSL; 1957-85 członek Rady Państwa (1972-76 wiceprzewodniczący) . W ostatnich latach wydał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANAS HENRYK

  PANAS HENRYK. - Zmarł 11 IX 1985 w Olsztynie. W ostatnich latach wydał: Rozstania. Szkic autobiograficzny (1980), powieści: Porytowe Wzgórze (1983), Judasza dziennik intymny (1985).

  J.A. SOKOŁOWSKI P. (szkic o twórczości), Olsztyn 1982.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MULARCZYK ANDRZEJ

  MULARCZYK ANDRZEJ, ur. 13 VI 1930 w Warszawie, brat Romana Bratnego, prozaik, reportażysta, scenarzysta. Ukończył wydział dziennikarski na UW (1955), 1955-58 czł. redakcji „Świata", od 1958 w Pol. Radiu. Współautor powieści radiowej z życia wsi współcz. W Jezioranach (od 1960), autor wielu słuchowisk i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKOŁAJEK TADEUSZ

  MIKOŁAJEK TADEUSZ, ur. 22 XI 1927 w Dębicy (Rzeszowszczyzna), prozaik. W okresie okupacji żołnierz AK; 1945 osiadł we Wrocławiu. Pracował w różnych zawodach, m. in. jako publicysta w „Gazecie Robotniczej", w Ośrodku Dokumentacji Prasowej. Twórczość M., związana tematycznie z wojną i pierwszym okresem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAGLEROWA HERMINIA, z FISCHÓW, pseud. Jan Stycz

  NAGLEROWA HERMINIA, z FISCHÓW, pseud. Jan Stycz, ur. 28 X 1890 w Zaliskach pod Brodami, zm. 9 X 1957 w Londynie, powieściopisarka, publicystka, działaczka społeczna. Ukończyła historię na Uniw. Lwowskim, pracowała jako nauczycielka. Współpracowała z prasą lwow., nast. z „Echem Warszawskim" 1924-26 i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILCZEWSKI-BRUNO RYSZARD

  MILCZEWSKI-BRUNO RYSZARD, ur. 18 II 1940 w Grudziądzu, zm. 17 V 1979 w Nowej Wsi Szlacheckiej koło Torunia (śmiercią tragiczną), poeta, prozaik; zajmował się też malarstwem i rysunkiem. Pochodził z rodziny robotniczej. Ukończył Technikum Rolnicze, w 1960-70 pracował w różnych zawodach, był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁASZOWSKI ALFRED, pseud. Alfred Gerard, Edward Jastrząb, Jan Sowa i in.

  ŁASZOWSKI ALFRED, pseud. Alfred Gerard, Edward Jastrząb, Jan Sowa i in., ur. 7 VIII 1914 w Tarnowie, krytyk lit. i publicysta, prozaik. W gimn. cieszyńskim był uczniem J. Przybosia. Od 1933 studiował filozofię i estetykę na UW. Początkowo sympatyk lewicy społ. (współpracował z „Robotnikiem" i „Lewym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /2 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATANSON WOJCIECH

  NATANSON WOJCIECH, ur. 7 VII 1904 w Krakowie, krytyk teatr, i eseista, tłumacz. W 1922-26 studiował prawo na UJ (1928 doktorat), 1928-29 prawo i filologię franc. na Uniw. Paryskim. Od 1934 w Warszawie; do 1939 stały recenzent teatr, i kierownik działu lit. „Czasu". Podczas okupacji niem. czynny w podziemiu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MINKOWSKI ALEKSANDER

  MINKOWSKI ALEKSANDER, ur. 27 II 1933 w Warszawie, prozaik, autor sztuk dram. oraz utworów dla dzieci i młodzieży. Okres wojny spędził wraz z rodzicami w republice Komi na terenie ZSRR. Po wyzwoleniu zamieszkał we Wrocławiu. Studiował filologię ros. na UW. W 1951-60 współpracownik „Pokolenia", „Po prostu"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /szumik Dodano /10.04.2012 Znaków /1 598

  praca w formacie txt

Do góry