Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  SIVERT TADEUSZ

  SIVERT TADEUSZ, ur. 19 IV 1906 w Warszawie, historyk literatury, krytyk lit., teatr, i muzyczny. Ukończył na UW filologię pol. (1931) i romańską oraz Wyższą Szkołę Muzyczną w Warszawie (1932). Uczył w gimnazjach, podczas okupacji niem. czynny w tajnym nauczaniu. Wykładowca UŁ (1945-51) i UW (1950-76)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMO LITERACKO-ARTYSTYCZNE

  PISMO LITERACKO-ARTYSTYCZNE, miesięcznik wyd. od 1983 w Krakowie; red. nacz. W. Jaworski, ponadto w zespole m. in. I. Bodnar, L. Bugajski, M. Dziwisz, A. Kaliszewski, W. Kawiński, A. Komorowski, S. Magala, K. Miklaszewski, Z. Wawrzyniak. Pismo prezentuje współcz. poezję i prozę różnych generacji (od I...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK)

  ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY (RSTK), organizacja społ., utworzona w listopadzie 1980 w Warszawie, a nast. kolejno w Bydgoszczy, Łodzi, Bielsku--Białej, Wodzisławiu Śl., Gorzowie Wielkopol., Poznaniu, Gdańsku; do 1986 (kwiecień) powstało 36 stowarzyszeń terenowych; w marcu 1981 powołano...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGAN JÓZEF

  POGAN JÓZEF, ur. 30 I 1905 w Jerzmanowicach pod Olkuszem, poeta, prozaik. Pochodzi z małorolnej rodziny chłopskiej, uczył się trzy lata w szkole podstawowej, nast. drogą samokształcenia. W 1927-51 pracownik rolny; podczas okupacji niem. w Krakowskiem, współdziałał z AL; od 1945 na Śląsku w Halembie (Ruda...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROGALSKI ALEKSANDER

  ROGALSKI ALEKSANDER, ur. 23 X 1912 w Niszczewicach pod Inowrocławiem, eseista, historyk literatury, publicysta. Studiował literaturę, socjologię i filozofię na Uniw. Pozn. (1931-36), współpracując jako krytyk i publicysta z wieloma pismami poznańskimi. Podczas okupacji niem. w Inowrocławiu i Warszawie;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROROK LESZEK

  PROROK LESZEK. - Zmarł 8 XII 1984 w Warszawie. Ostatnie publikacje: powieść Smuga blasku (1982), Zbiegowisko. Wybór opowiadań (1984), powieść Krzyżówka (1985), opowiadania dawne i nowe Koniec motyla (1986).

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SADKOWSKI WACŁAW

  SADKOWSKI WACŁAW, ur. 19 V 1933 w Toruniu, krytyk literacki. W 1951-55 studiował filologię pol. na UW. Jako krytyk współpracował pocz. z prasą kat., 1955-68 publicysta kult. dziennika „Trybuna Ludu", od 1972 red. nacz. miesięcznika „Literatura na Świecie". Zajmował się współcz. literaturą pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYBYLSKI RYSZARD

  PRZYBYLSKI RYSZARD, ur. 1 IV 1928 w Równem (Wołyń), eseista i historyk literatury, tłumacz. Studiował 1948-55 filologię pol. na UW, od 1952 związany z IBL PAN, habilitowany 1970. W l. siedemdziesiątych kierownik lit. Teatru Nar. w Warszawie. Badacz literatury pol. i ros., łączy analizę dzieł w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEKIERSKI ALBIN

  SIEKIERSKI ALBIN, ur. 1 III 1920 w Mysłowicach-Imielinie, prozaik, dramatopisarz. Podczas okupacji niem. od 1943 w Krakowie, skąd został wywieziony na przymusowe roboty do Bawarii; 1945 wrócił do kraju. W 1952 ukończył wyższe studia ekon.; pracę zawodową w przemyśle węglowym łączy z działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŁUSKI BRONISŁAW JAN

  PRZYŁUSKI BRONISŁAW JAN, ur. 9 II 1905 w Siemierzu koło Tomaszowa Lub., zm. 11 IV 1980 w Londynie, poeta i dramatopisarz. Oficer WP w służbie czynnej, był współzałożycielem pisma i grupy poet. —» „Prom" w Pożnaniu, nakładem pisma wydał pierwszy tom poezji Badyle (1932). Uczestnik wojny obronnej 1939...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt

Do góry