Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WYKA JAN

  WYKA JAN, ur. 1 III 1902 w Zaleszczykach, poeta, prozaik, publicysta, działacz polityczny. Studiował polonistykę i germanistykę na UJ. Członek ZMS „Życie" i KPP. W 1933-35 czł. redakcji „Lewaru". Od 1937 żołnierz Brygady im. J. Dąbrowskiego w Hiszpanii, współred. pisma „Dąbrowszczak". W 1940-41...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻURAKOWSKI BOGUSŁAW

  ŻURAKOWSKI BOGUSŁAW, ur. 9 VII 1939 w Stanisławowie, poeta, teoretyk i krytyk literacki. Absolwent i od 1969 wykładowca Instytutu Filologii Pol. WSP w Opolu, od 1982 w Instytucie Pedagogiki UJ. W refleksyjno-filozoficznej poezji poddaje intelektualnej analizie relacje między konkretnymi i fenomenologicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁUCKI MARIAN

  ZAŁUCKI MARIAN, ur. 5 V 1920 w Kołomyi, zm. 13 IV 1979 w Warszawie, poeta, satyryk, autor książek dla dzieci. Po wojnie osiadł w Krakowie, od 1963 mieszkał w Warszawie. Wraz z A. Marianowiczem i J. Minkiewiczem był współautorem szopki polit. 1956. Posługując się celnym skrótem i błyskotliwą pointą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDANIE, miesięcznik społ.-kult.

  ZDANIE, miesięcznik społ.-kult. wyd. od 1978 w Krakowie, początkowo kwartalnik (do 1982) i organ Klubu Twórców i Działaczy „Kuźnica" (1975-83); red. nacz.: do 1981 J. Lipiec, 1982 Z. Regucki, od 1983 M. Stępień (p.o., od nru 2 1985 faktycznie); redaktorzy i stali współpracownicy: J. Broszkiewicz, E...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIENTARA-MALEWSKA MARIA

  ZIENTARA-MALEWSKA MARIA. - Zmarła 2 X 1984 w Olsztynie. Ostatnio wyd. poezje: Na warmińską nutę (1982, wybór S. Jończyk), Dla mego ludu śpiewać chcę (1983) oraz Wspomnienia nauczycielki spod znaku Rodła (1985).

  M. NOWAKOWSKA „Dla mego ludu śpiewać chcę...", „Poezja" 1985 nr 7/8.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH

  ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH. - W sierpniu 1983 rozwiązany przez prezydenta m.st. Warszawy na wniosek min. kultury i sztuki; zadania przejęło powst. w październiku 1983 nowe stowarzyszenie twórcze pod tą samą nazwą, które wybrało swe władze na zjeździe w listopadzie t.r.; pierwszym prezesem została H...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻAKIEWICZ ZBIGNIEW

  ŻAKIEWICZ ZBIGNIEW, ur. 6 VI 1933 w Wilnie, prozaik, krytyk literacki. Ukończył filologię ros. w WSP w Opolu. Pracownik nauk. UGd. Twórczość Ż., odwołująca się częstokroć do elementów jego własnej biografii, koncentruje się na problemach sensu i celu życia człowieka, roli sztuki i znaczenia artysty...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WÓJCIK ZYGMUNT

  WÓJCIK ZYGMUNT, ur. 6 VI 1935 w Kępie Lubawskiej pod Pacanowem (Kielecczyzna), pisarz, publicysta. Po ukończeniu studiów hist. na UW (1960) współpracował z wieloma czasopismami, m. in. z „Zielonym Sztandarem" (felieton Spod Kolumny Zygmunta), „Regionami" (od 1985 zastępca red, nacz.), „Kontrastami". Od 1986...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNA LITERATURA POLSKA

  WSPÓŁCZESNA LITERATURA POLSKA. - Burzliwe wydarzenia na arenie społ.-polit. z początkiem l. osiemdziesiątych nie przyniosły radykalnego przełomu literackiego, mimo zróżnicowanych reakcji pisarzy. W 1982 wydawnictwa nadal zbierały plon z wcześniejszego zasiewu i dopiero stopniowo, począwszy od roku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /7 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDRZYŃSKI ANDRZEJ

  WYDRZYŃSKI ANDRZEJ, ur. 1 XII 1921 w Tarnopolu, dramatopisarz, prozaik. W 1941 rozpoczął we Lwowie studia polonist. oraz pracę w redakcji „Czerwonego Sztandaru", po wkroczeniu Niemców w Lublinie, nast. w Warszawie, czynny w konspiracji; 1943 więzień Pawiaka, nast. obozów koncentracyjnych, m. in. Gross-Rosen i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt

Do góry