Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  POTIOMKIN Grigorij A.

  Książę, 1739-91, polityk ros., feldmarszałek, faworyt Katarzyny II, której dopomógł zawładnąć tronem. Od 1774 wywierał decydujący wpływ na politykę wewn. i zagr. Rosji, mimo że u boku carycy zastąpili go inni. Od 1775 zarządzał całą południową Rosją od M. Czarnego do Kaspijskiego; założył...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTUMUS

  Przyjaciel Horacego, do którego poesta skierował słynne słowa Pieśni 14 z Księgi 2: ,JEheufugaceSy Postume, Postume, labuntur annf łac., 'Niestety, Postumie, Postumie, szybko mijają lata'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTYLLA

  Dawn. zbiór kazań z pop. objaśnieniami i komentarzami do fragmentów Biblii, zwł. do ustępów z Ewangelii związanych z nabożeństwami. Forma piśmiennictwa relig., powstała w Polsce w XV w., a bujnie rozwinięta w XVI jako narzędzie polemik religijnych pisarzy katolickich (Jakub Wujek), kalwińskich (Mikołaj...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  William Szekspir

  William Szekspir jest z pewnością najwybitniejszym pisarzem języka angielskiego. Jego sztuki teatralne i poematy charakteryzują się takim bogactwem znaczeń, że każde pokolenie odnajduje w nich coś dla siebie.

  Kariera literacka Szekspira trwała około 20 lat, od 1592 do 1612 r., i przypadła na okres...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Depsey Dodano /10.04.2012 Znaków /7 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAW

  W XVI w. miara sukna i tkanin, prócz płótna, licząca od 12 do 64 łokci, zazw. jednak 32 łokcic, przest. zwój sukna, sztuka sukna; {dawn. też: postawa) osnowa, nici biegnące wzdłuż tkaniny, stanowiące jej rusztowanie, grunt, od którego zależy jej trwałość, przetykane wątkiem (nićmi poprzecznymi)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSEJDON

  Mit. gr. bóg morza, syn Kronosa i Rei, brat Zeusa, Hadesa, Hery, mąż nimfy Amfitryty, prawdop. pierwotnie bóg podziemnych źródeł życiodajnych rzek i strumieni, stąd jego związek ze światem podziemnym, Demeter, wstrząsami podziemnymi; Homer nazywa go „Ziemiotrząscą", „władcą Ziemi błękitnogrzywym"...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTUGAL

  W płn. i środk. Europie XVI i XVII w. złota moneta dziesięcio- a. pięciodukatowa bita na wzór złotych cruzadosów portugalskich; w Polsce i na Litwie bity od poł. XVI do poł. XVII w. jako największa złota moneta w obiegu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTRZYŻYNY

  U wielu ludów starożytnych, również u dawnych Słowian uroczysty obrzęd obcięcia włosów chłopcu, który przechodził spod opieki matki pod opiekę ojcowską, otrzymując zarazem nowe imię; obrzędowe obcięcie włosów osób wstępujących do zakonów rz.-kat. i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSESJA

  Dawn. posiadanie czegoś; dawn. dzierżawa, arenda; posiadłość; nieruchomość, plac z budynkiem; z łac. possessio 'posiadłość'.

  Posesjonat dawn. właściciel majątku ziemskiego a. nieruchomości miejskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORTYK

  Zewnętrzna część budowli, otwarta przynaj mniej z jednej strony kolumnadą, zazw. arkadową, najczęściej przed wejściem głównym, w starożytności i w archit. nawiązującej do antyku, często zwieńczona trójkątnym frontonem; z łac. porticus 'hala; kolumnada; (kruż)ganek; szkoła stoików'. Pstry Portyk...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt

Do góry