Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  POWIAT

  Jednostka podziału administracyjnego w Polsce od 2. poł. XIV w. (podział na powiaty zastąpił dawniejszy na kasztelanie), zachowany również w zaborze ros., w okresie międzywojennym 1918-39 i w PRL do 1 VI 1975.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOP

  Wielka powódź, obejmująca duże obszary ziemi, zwł. zesłany przez bóstwo deszcz, który ma zatopić i wygubić złą a. grzeszną ludzkość, z wyjątkiem jednego sprawiedliwego, zwykle wraz z rodziną. Jest to szeroko rozpowszechniony temat mitologiczny.

  Najsłynniejszą opowieścią o potopie jest...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ

  Por. Opowieść; Romans. Antypowieść a. „nowa powieść", fr. nouveau roman, awangardowy kierunek we współczesnej powieści fr. z pocz. lat 50. XX w. (N. Sarraute, M. Butor, A. Robbe-Grillet, C. Simon, R. Pinget), rezygnujący z realistycznego wzorca powieści: z przyczynowości w toku fabuły, z analizy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /11 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBA

  To, co nieodzowne; konieczność, mus; dawn. bitwa, walka, potyczka, wyprawa wojenna; przest. użytek, zapotrzebowanie. Każdy (pracuje) według swoich możliwości i otrzymuje według potrzeb, nm.jeder nach seinen Fahigkeiten, jedem nach seinen Bediirfnissen, komunistyczna zasada podziału, zob. Krytyka programu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWINNOŚCI

  Feudalne, daniny i opłaty, którymi w dawnej Polsce obciążano chłopów i mieszczan, świadczą o ogromnej i nieustannej wynalazczości w zakresie znajdowania pretekstów do darcia skóry z ludności zależnej. Samych nazw podatków z okresu do pocz. XVII w. naliczono wiele setek.

  Np. achtelowe za warzenie piwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTWORY

  Monstra, poczwary. Grecy lubili zapełniać swoje mity postaciami różnorodnych potworów, istot fantastycznych, często groźnych, których monstrualność, kontrastująca z harmonią budowy ludzkiego ciała i ładem kosmicznym świata bogów olimpijskich, symbolizowała barbarzyństwo, okrucieństwo i chaos świata...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /2 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSZŁA PANNA PO WODĘ

  b. Szeroko znana, półliteracka pieśń lud. Zielony dzban, istniejąca w licznych odmianach. Pan stłukł pannie zielony dzban, a gdy ona rozpacza, on ofiarjije jej w zamian kolejno dukata, konika i forysia, ale dopiero, gdy ofiarował siebie, dziewczyna okazuje zadowolenie, wołając: „Wiwat, wiwat, wygrałam, za...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POUR LE MERITE

  (pur lo merjt) Fr., 'za zasługę', najwyższy pruski, potem niemiecki order wojskowy od 1740 do 1918; od 1842 na wniosek Aleksandra von Humboldt odmiana cywilna za zasługi na polu sztuki i nauki; zniesiony w 1918, przywrócony w 1952 w RFN.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŚWIĘCENIE DOMU

  Nm. Die Weihe des Hauses, uwertura C-dur opus 124 (1822) Beethovena, zamówiona na otwarcie wiedeńskiego teatru an der Josephstadt.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWAŁA

  Pułap podparty drewnianymi belkami stropowymi (sosrębami, stragarzami, siestrzanami); strop drewniany, sufit, pułap.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Leodegar Dodano /10.04.2012 Znaków /119

  praca w formacie txt

Do góry