Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Hierarchiczne systemy usługowe

  Niektóre usługi powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie. Przykładem mogą być usługi pogotowia ratunkowego. W wielkich miastach zorganizowanie systemu takich usług jest poważnym problemem. Organizacja usług pogotowia może mieć charakter hierarchiczny. Pojawia się wtedy problem sposobu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formowanie się regionów przemysłowych

  Pierwszą systematyczną teorię lokalizacji przemysłu opracował Alfred Weber (1909). Wyróżnił on trzy czynniki wyznaczające umiejscowienie zakładów przemysłowych. Są to: czynnik transportu, czynnik pracy i czynnik aglomeracji.

  Według Webera punktem w przestrzeni zapewniającym najkorzystniejszą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w hierarchicznym systemie miast

  Znaczna część literatury z dziedziny geografii ekonomicznej powstała na podstawie hierarchicznych modeli Waltera Christallera i Augusta Lóscha. Jeden z nurtów dyskusji w tej literaturze dotyczy zmian w hierarchicznym systemie osiedli dokonujących się współcześnie pod wpływem postępu technicznego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /19 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model gospodarki przestrzennej

  Kolejnym krokiem w kierunku opisania i wyjaśnienia złożonych krajobrazów geograficznych była teoria gospodarki przestrzennej Augusta Lóscha (1961, rozdz.

  II.A). Lósch zakłada istnienie dużej, jednorodnej równiny o jednakowych warunkach transportu we wszystkich kierunkach i równomiernym rozmieszczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcześniejsze teorie integracji

  Nauki społeczne w różnych okresach szukały bardziej rygorystycznych sposobów wyjaśnienia procesów integracji różnych krajów niż te, które nie sprawdziły się w praktyce (Mattli 1999). W naukach politycznych opracowano pewną koncepcję objaśniającą, znaną jako neofunkcjonalizm, która rozwijała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migracje ludności

  Jednej z niepełnych odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie migrują, dostarcza teoria ekonomii. Migracje rozpatruje ona jako przejaw mobilności czynników produkcji, w tym przypadku czynnika pracy. Klasyczny model migracji przyjmuje szereg upraszczających założeń. Jednym z nich jest założenie, że migrujący...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /11 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykle życiowe miast

  Idea cyklu życiowego znalazła zastosowanie także w badaniu dynamiki miast. Na jej podstawie Jay W. Forrester zbudował symulacyjny model rozwoju miasta. Głównymi elementami modelu są: gospodarka miasta, zatrudnienie i mieszkalnictwo. W modelu cykl życiowy rozciąga się na 250 lat. Okres ten obejmuje fazę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie handlu międzynarodowego

  Stały wzrost poziomu życia i różnicowanie się potrzeb wymagają towarów i usług tak różnorodnych, że żaden kraj nie jest w stanie stworzyć w sposób opłacalny odpowiedniej ich podaży. Zwrot ku samowystarczalności zubożyłby kraje, zwłaszcza wysoko rozwinięte, tak dalece, że taki kierunek działania...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /7 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aglomeracje

  W literaturze geograficznej ustalił się pogląd, że koncentracja ludności i gospodarki w miastach wytwarza pewien typ korzyści, tzw. korzyści aglomeracji, które są czynnikami wzrostu gospodarczego. Wskazuje się jednocześnie, że nadmierny rozrost aglomeracji wywołuje negatywne efekty uboczne w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwarcie gospodarek regionalnych

  Rozpowszechnia się opinia (Mesarovie, Pestel 1977, s. 50), że świat osiągnął stan, w którym kraje i regiony na całej kuli ziemskiej nie tylko wywierają na siebie wpływ, lecz także są od siebie nawzajem uzależnione. Wzajemne oddziaływania i zależności między krajami i regionami istniały co prawda od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 328

  praca w formacie txt

Do góry