Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  RUMPELSTILZCHEN

  Rumpelstiltzkin, karzełek, kobold o gwałtownym usposobieniu, z folkloru niemieckiego, również bohater tytułowy bajki braci Grimmów. Aby przypodobać się królowi, młynarz królewski opowiada swemu panu, że jego córka umie wysnuć złotą nić ze zwykłej słomy. Król rozkazuje mu pod karą śmierci dowieść...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUNO

  Wełniste włosy na skórce owcy; skóra wraz z wełną; całość strzyży owiec; zespół niskich krzewów, ziół, traw rosnących między drzewami lasu. Złote runo zob. Złoty.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUNY (1)

  Najstarszy typ pisma płn.-europejskiego, używany przez plemiona płn.-germańskie, utworzony pod wpływem kursywy gr. i rz. przystosowanej do rzezania liter w drzewie a. cięcia w kamieniu; najdawniejsze alfabety runiczne używane były prawdop. przez wschodnich Gotów ok. r. 300, inne w Niemczech do VII w., w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUŃ

  Zwarty kobierzec różnorodnych roślin na łące a. pastwisku; wschodzący, zielony jeszcze zasiew traw a. zbóż.

  Kiedy pierwszy raz bydło wygnano na wiosnę,

  Uważano, że chociaż zgłodniałe i chude,

  Nie biegło na ruń, co już umaiła grudę.

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 11, 10—12.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RURYK

  Wg Powieści (zob.) dorocznej wódz Waregów (Normanów szwedzkich), który na zaproszenie Słowian ilmeńskich, pragnących, aby zaprowadził ład w ich kraju, objął w 862 rządy w Nowogrodzie Wielkim, zmarł w 879.

  Od tego legendarnego księcia wywodziła się historyczna dynastia Rurykowiczów, książąt ruskich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prozaicy polscy XIX wieku - Bolesław Prus

  Historia polskiej literatury XIX wieku to plon doświadczeń dwóch największych zrywów narodowowyzwoleńczych tej epoki: powstania listopadowego i styczniowego.

  Wybitnym pisarzom - Kraszewskiemu, Sienkiewiczowi i Prusowi - przyszło tworzyć w bardzo trudnym dla Polski okresie. Na ich oczach rozgrywał się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /4 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Art Nouveau - Secesja

  Styl Art Nouveau, w Polsce zwany secesją, dominował tylko przez jedną dekadę, na przełomie wieku dziewiętnastego i dwudziestego. Pomimo to jego silny wpływ można zauważyć niemal we wszystkich dziedzinach sztuki i wzornictwa.

  W roku 1895 kolekcjoner i sprzedawca dzieł sztuki, urodzony w Niemczech...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /13 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Cezanne

   

  Podczas gdy Gauguin próbował sportretować świat ducha, Paul Cezanne (1839-1906) chciał poddać analizie materialną stronę rzeczywistości. Pochodzący z bogatej rodziny, Cezanne we wczesnych latach 60. XIX w. przeniósł się z rodzinnego Aix-en-Provence do Paryża. Tam po raz pierwszy zetknął się z...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Gauguin

   

  W przeciwieństwie do metodycznego Seurat, Paul Gauguin (1848-1903) dzielił przekonanie Van Gogha, że malarstwo ma służyć przede wszystkim wyrażaniu głębokich emocji. Również tak samo jak malarz holenderski, poszukiwał on w swojej sztuce odbicia jakiegoś lepszego, bardziej idealnego świata. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georges Seurat

  Z wszystkich czterech postimpresjonisów, Georges Seurat (1859-91) pozostał najwierniejszy pierwotnym założeniom impresjonizmu. Z pewnością przedmiotem jego malarstwa były ulubione tematy impresjonistów - Paryżanie wypoczywający w letnie popołudnie lub oddający się wieczornym rozrywkom, codzienne...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /2 140

  praca w formacie txt

Do góry