Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  RUSZNICA

  Używana od 2. poł. XV do pocz. XVII w. ręczna broń palna o długiej lufie, początkowo z zamkiem lontowym, później kołowym; z czes. rućnice dosł. 'ręcznica; rusznica'.

  Rusznikarz zbrój mistrz, w XIV-XVIII w. rzemieślnik cechowy zajmujący się wyrobem i naprawą ręcznej broni palnej; podoficer etatowy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RURYTANIA

  Urojone, imaginacyjne małe królestwo bałkańskie a. środkowoeuropejskie, gdzie toczą się operetkowe, melodramatyczne sprawy polityczne i knują intrygi w czasach przed 1. wojną świat.

  W Rurytanii rozgrywa się akcja powieści The Prisoner of Zencia (1894) i Rupert of Hentzau (1889) Anthony Hope Hawkinsa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUŚ

  Słowianie mieszkający na drodze normandzkich Waregów z Zatoki Fińskiej do Carogrodu (Konstantynopola) nazywali ich Rusami wg fińskiego Ruotsi. Po raz pierwszy zastosowano nazwę Ruś do całego kraju w Nowogrodzie, gdzie mówiono po szwedzku jeszcze ok. 1300. Odtąd staje się ona nazwą historyczną we...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /2 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUS

  Legendarny założyćiel-eponim państwa ruskiego, brat Czecha (zob.) i Lecha (zob.), występujący po raz pierwszy w Kronice (zob.) wielkopolskiej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSAŁKI

  Mit. slow. boginki, panny, nimfy wodne, rzadziej leśne a. polne, żeńskie demony wodne rzucające czar na wędrowców, czyhające na życie ludzkie; z łac. rosalia 'święto róż', zob. Ondyny; Syreny.

  Rusałka nie dokończony utwór dramatyczny (wyd. pośmiertne w 1837) Aleksandra Puszkina, oparty na motywach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSINI

  Historyczna nazwa plemion wsch.-słowiańskich zamieszkujących Ruś - Białorusinów, Małorusinów i Wielkorusinów; określenie ludności ukraińskiej Galicji, Podkarpacia i Bukowiny, używane przeż polską literaturę XIX w.; por. też Ruś.

  Cztery rzeczy nie do rzeczy: noga w szczudle, a mysz w pudle, koza w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSŁAN I LUDMIŁA

  Bohaterowie tytułowi młodzieńczego poematu epickiego (1817-20, tł. pol. 1956) Aleksandra Puszkina. Córka wielkiego księcia Włodzimierza poślubia księcia Rusłana, ale gdy wesele się skończyło, groźny czarownik porywa pannę młodą z sypialni małżeńskiej.

  Rusłan przy pomocy innego czarownika...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSTAM

  Rustem, najsłynniejszy bohater epopei irańskiej, perski Herakles, książę Sedżistanu, syn Zala i Rudaby, perski bohater narodowy, który miał żyć przez kilkaset lat jako niezwyciężony wojownik i lojalny obrońca licznych szachów, gł. postać Księgi królów (zob. Szah-name) Firdausiego. Jego dwudniowy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUMEL

  Rumelpikieta, zob. Pikieta. Trafić w rumel dawn. trafić w samą porę, w sam raz, dogodzić komu, z nm. Rummel 'hałas; rupiecie; (cały) kram'.

  W rumel pop. wszystko razem, jak idzie, jak leci, bez wyboru, bez wyjątku.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hrabia RUMFORD

  Tytuł nadany przez elektora. Bawarii amer. uczonemu, działaczowi i reformatorowi społ. Beniaminowi Thompsonowi, 1753-1814, twórcy podstaw kinetycznej teorii ciepła, wynalazcy ulepszeń w metodach ogrzewania, oświetlenia i gotowania, działającemu w Anglii, Irlandii i Bawarii.

  Tytuł od miejsca urodzenia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt

Do góry