Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  RZEPICHA

  Legfendarna żona Piasta i matka Siemowita. Po raz pierwszy o Rzepisze (Rzepce) wspomina w swojej Kronice, 1,2, Gall Anonim jako o żonie rataja (oracza) książęcego, nie dając jej jednak żadnych cech indywidualnych prócz dzielonej z mężem gościnności.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hardy

  Pod koniec dziewiętnastego wieku pojawiła się w Anglii grupa pisarzy, którzy oprócz niesionego przez cywilizację postępu zaczęli dostrzegać dominującą nad człowiekiem wszechwładną siłę przeznaczenia oraz ciemną stronę ludzkiej natury. Wśród tych pisarzy znalezli się twórcy tak wybitni, jak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /6 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki literatury amerykańskiej i najważniejsze dzieła

  Zachłyśnięci świeżo zdobytą niepodległością, Amerykanie zaczęli na kartach książek utrwalać swe doświadczenia związane z odkrywaniem nowego lądu i budowaniem od podstaw demokratycznego społeczeństwa.

  W czasach kolonialnych osadnicy amerykańscy pozostawali pod dużym wpływem swych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /15 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lew Tołstoj

  Tołstoj - rosyjski myśliciel, moralista i przede wszystkim pisarz - cieszył się za życia rzadko spotykanym uznaniem i szacunkiem współczesnych. Dożył czasów| gdy filozofię przez niego głoszoną otoczono kultem. Powieści Tołstoja zapewniły literaturze rosyjskiej wysoką pozycję w pisarstwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /15 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  XIX-wieczni pisarze francuscy - Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert, Zola, Dumas, Maupassant i inni

  Na przełomie XVIII i XIX wieku, we Francji miały miejsce rewolucyjne zmiany. Wywarty one głęboki wpływ na życie polityczne, gospodarcze i społeczne narodu. W kulturze przemiany te znalazły odzwierciedlenie w powieściach pisarzy realistów i naturalistów.

  Wiek dziewiętnasty nazywany jest często...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kacper007 Dodano /12.04.2012 Znaków /15 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYTWIANY

  Wieś nad Czarną (dopływem Wisły) w woj. tarnobrzeskim; w XV w. ród Jastrzębców wzniósł tu zamek; w 1. poł. XVII w., w puszczy koło Rytwian, osiedlili się kameduli.

  Kościół pokamedulski, wczesnobarokowy, z 1624-37, z bogatą dekoracją stiukową Jana Chrzciciela Falconiego spod Mediolanu i malarską...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYWUŁA

  Dawna nazwa słodkich win włoskich, francuskich i hiszpańskich przywożonych morzem; od wł. nazwy miejscowości na półwyspie Istria - Rivoglio.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZĄD

  Szereg ludzi, przedmiotów umieszczonych jeden obok drugiego a.jeden za drugim; kategoria, rodzaj; biol. jednostka (kategoria) w systematyce organizmów niższa od gromady (bądź u roślin - klasy), obejmująca spokrewnione z sobą rodziny; (rząd koński) hist. ozdobna uprząż wierzchowca, w dawn. Polsce złożona...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNGOLD

  Na pół legendarny książę litewski, żyjący prawdop. na pocz. XII w., ojciec Mendoga, władca starszej stolicy Litwy, Kiernowa (Kiernów nad Wilią).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYSZARD II YORK

  1367-1400, Król ang. 1377-99, syn Edwarda Czarnego Księcia; zmuszony do abdykacji na rzecz Henryka IV Lancastra; zamordowany w więzieniu.

  Tragedia Ryszarda II tragedia hist. (ok. 1595, wyd. 1597) Williama Szekspira, oparta na Kronikach Holinsheda.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt

Do góry