Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  STATUT

  Zbiór przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania instytucji a. organizacji; z późn.-łac. statutum 'postanowienie'.

  Statut Łaskiego urzędowy zbiór prawa polskiego sądowego i publicznego, sporządzony na polecenie Aleksandra Jagiellończyka przez Jana Łaskiego, kanclerza wielkiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STELA

  Stojąca płyta kamienna, często z inskrypcją, zdobiona zazw. dekoracją rzeźbiarską; jako pomnik nagrobny rozpowszechniona w staroż. Egipcie, w kręgu kultury egejskiej, w. Grecji od okresu archaicznego (zwykle z reliefowym portretem zmarłego, niekiedy w towarzystwie rodziny, zwykle w scenie pożegnania a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATYSTA

  Dawn. mąż stanu, polityk, dyplomata, przen. tęga głowa, głowacz, człowiek mądry, tęgi łeb; figurant, kompars, osoba grająca drobne, nieme role (również w przen.), nie mająca praw aktorskich; z wł. statista 'mąż stanu'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STĄGIEW

  Duże, wysokie, zwężające się ku górze naczynie z drewnianych klepek (a. gliny), zwykle z jednym uchem i przykrywą, na wodę, wino, miód pitny itp.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEFAN i Szczepan

  Imiona męskie, oba z łac. Stephanus od gr. stephanos 'przepaska na czole, diadem, hełm, wieniec, korona', drugie przez pośrednictwo czeskiego Śtepan, pierwsze bezpośrednio; ang. Stephen, Steven (również hol.), fr. Etienne, hiszp. Esteban, węg. Istvan; zob. też Szczepan.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STEFAN BATORY

  1533-86, Książę siedmiogrodzki od 1571, król polski od 1576; zmusił do uległości Gdańsk; pragnąc wyzwolić ziemie okupowane przez Turcję na Węgrzech i uzależniony od niej Siedmiogród, uważając, że droga do zjednoczenia Węgier wiedzie przez Moskwę, przeprowadził z niezwykłą energią trzy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATORIUS STOJEŃSKI Piotr

  zm. 1591, Pedagog, pisarz i gramatyk reformacyjny, rodem z Francji, uczeń Kalwina, do Polski sprowadzony w 1556, przybrał w 1558 nazwisko Stojeński, arianin, nauczyciel i reformator szkoły pińczowskiej, jeden z tłumaczy Biblii (zob.) brzeskiej (1563), autor pierwszej zupełnej gramatyki polskiej Polonicae...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Mironieg Dodano /17.04.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATEK

  Dawn. stateczność, powaga, rozwaga, rządność, ustatkowanie; dawn. dobytek, mienie, majątek, własność, gospodarstwo wiejskie, nieruchomość ziemska; dawn. zwierzęta domowe, bydło; zob. Statek (wodny).

  Statki narzędzia, naczynia, przybory, sprzęt, zwł. naczynia kuchenne, stołowe.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATEK (wodny)

  Por. Byk; Dubas; Galera; Galar, Gondola; Komiega; Korab; Lichtuga; Łyżwa; Nawa; Strug; Szkuta; Wicina. Po kiegóż diabła łaził na ten statek?, fr. que diable allait-il faire dans cełte galere?, z komedii Szelmostwa Skapena, 2,11, Moliera (tł. T. Boy-Żeleński); Geront powtarza to pytanie 7 razy.

  Słynne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /4 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAROSTA

  W dawnej Polsce od XIV w. urzędnik mianowany i odwoływany przez króla jako namiestnik prowincji a. ziemi; obok starostów generalnych (ruski, podolski, wielkopolski, krakowski) byli starostowie grodowi, sprawujący władzę policyjną, skarbową i sądową, i niegrodowi, dzierżawcy dóbr królewskich; w Polsce...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Innocenty Dodano /17.04.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt

Do góry