Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  SYRENY

  Gr. SeirŚnes, mit. gr. półkobiety, półptaki obdarzone urzekającym głosem, zamieszkałe w niebiańskich sferach a. w Hadesie. Niebiańskie były pokrewne muzom, śpiewały i grały na instrumentach; podziemne troszczyły się o dusze zmarłych i opłakiwały je, stąd ich wizerunki na nagrobkach.

  Rodzicami...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /3 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAFARZ

  W dawnej Polsce urzędnik zajmujący się sprawami finansowymi i fiskalnymi państwa; dawn. urzędnik opiekujący się gospodarką miejską; dawn. urzędnik celny na Zaporożu; dawn. pracownik na folwarku a. na dworze szlacheckim, dysponujący zasobami spiżarni, mający klucze domowe, często szafarka, klucznica...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYRIUSZ

  Psia Gwiazda, Canicula (łac., dosł. 'suczka', zob. Kanikuła), najjaśniejsza gwiazda nieba, w konstelacji Psa Wielkiego, alfa Canis maioris, biała, podwójna; słabszy składnik był pierwszym (odkrytym w 1862 przez Alvana G. Clarka) znanym białym karłem; odległy od Słońca o 8,7 lat świetlnych. Moc...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZAFRANIEC Stanisław z Pieskowej Skały

  1525 a. 1530-1598, Kalwin, od 1556 poseł na sejmy, w 1581-87 wojewoda sandomierski, od 1589 wojski krakowski; zwolennik tolerancji religijnej; w 1550-55 inicjator zborów kalwińskich w Seceminie, Przegini i Rogowie; przebudował zamek w Pieskowej Skale, założył piękny ogród i zwierzyniec.

  Accusatus łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYZYF

  Gr. Sisyphos, mit. gr. syn Eola, króla Tesalii, i Enarete, mąż Meropy, jednej z Plejad, ojciec Glaukosa (zob. Glaukos 3), dziad Bellerofonta, najchytrzejszy z ludzi, król a. założyciel Koryntu. Po śmierci, w Hadesie, odbywał za swe liczne sprawki straszliwą pokutę, o której w Odysei, 11, 593, Homera...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNTAGMA

  Językozn. schemat; gr., 'zestawienie'.

  Syntagmata nazwa dwóch unikalnych druków łac. (ok. 1488), zawierających statuty Kazimierza Wielkiego, statut krakowsko-warcki Władysława Jagiełły, statuty nieszawskie i statut nowokorczyński z 1465.

  Teksty Syntagmatów zamieszczono później w Statucie Łaskiego z 1506...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNOD

  W kościołach chrześc. od IV w. zebranie przełożonych a. kolegialny organ władzy, stały a. zwoływany doraźnie, w którego skład wchodzą przełożeni (biskupi) oraz reprezentanci duchowieństwa i świeckich; por. Sobór; z gr. synodos 'zebranie; koniunkcja ciał niebieskich'.

  Święty Synod kolegialna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNOPTYKI

  Ewangelie synoptyczne, zob. Ewangelia; z gr. synopsis 'pogląd ogólny; ocena; przegląd'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /96

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYNEKDOCHA

  Figura stylistyczna, polegająca na określeniu całości przez część, łac .pars pro toto, np. „dobre pióro" zamiast „dobry pisarz"; części przez całość, np. „zwyciężyła Polska" zam. „zwyciężyła drużyna polska"; rodzaju przez gatunek, np. „śmiertelnicy" zam. „ludzie"; gatunku przez rodzaj, np...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPLEGADY

  Gr. Symplegades 'zderzające się', mit. gr. dwie przeciwległe skały umiejscowione u wejśęia do Hellespontu, zwierające się, gdy żywa istota próbowała przepłynąć między nimi. Argonautom udało się to i odtąd Symplegady znieruchomiały.

  Podobna legenda o innej parze Błędnych Skał znajduje się w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt

Do góry