Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ŚWITEZIANKA

  Wg podania ludowego rusałka, nimfa wodna zamieszkała w jeziorze Świteź, w pobliżu Szacka w Nowogródczyźnie; zool. ważka z podrzędu równoskrzydłych.

  Jakiż to chłopiec piękny i młody?

  Jaka to obok dziewica?

  Brzegami sinej Świtezi wody

  Idą przy świetle księżyca.

  A. Mickiewicz, Świtezianka...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAIS

  Thais, imię dwóch słynnych kurtyzan (heter):

  1. tancerka ateńska z IV w. pne., słynna hetera i królowa piękności, kochanka Aleksandra Wielkiego, który ją zabrał z sobą na wyprawę wojenną do Azji. Przypisuje się jej liczne dowcipne powiedzenia, pamiętna stała się jednak z powodu zdarzenia zapisanego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABULATURA

  Ogólna nazwa systemów instrumentalnego zapisu nutowego, używanych w XV-XVII w. (jak tabulatura organowa nm. i hiszp., lutniowa wł., hiszp., fr. i nm.), operujących znakami, literami i cyframi; z nm. Tabulatur'reguły poet. i muz. meistersingerów'; od łac. tabula 'deska, tablica; pismo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWITKA

  Dawn. wierzchnia odzież (gunia, siermięga, sukmana) chłopów i drobnej szlachty.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /89

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJEMNICA

  Rzecz tajna, której nie wolno, nie należy rozgłaszać, która nie powinna wyjść na jaw; wiadomość, której ujawnienia zakazuje prawo, jak tajemnica państwowa, wojskowa, korespondencji; tajemnica, której ujawnienia zakazuje etyka zawodowa, jak tajemnica lekarska (łac. secretum medici), dziennikarska.

  Hrabia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TADEUSZ

  Imię męskie, łac. Thaddaeus z gr. Thaddaios od hebr., 'śmiały', uchodzące dość powszechnie za imię polskie, gdzie indziej bardzo rzadkie (Taddeo Gaddi, malarz florencki w XIV w.); biblijne imię jednego z mniejszych apostołów (zob.), Judy Tadeusza, dawniej dość częste na Litwie (od kultu św...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TABAKA

  Sproszkowany, odpowiednio przyrządzony i zaprawiony tytoń do zażywania przez nos, pobudzający do kichania, popularny w XVIII-XIX w., obecnie rzadko używany; dawn. tytoń (fajkowy); z hiszp. tabaco, prawdop. z jęz. taino. Ciemny jak tabaka w rogu zob. Róg. Nie nos dla tabakiery zob. Nos.

  Tabaczkowy koloru...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTOWIT

  Światowit, Swantewit, bóstwo słowiańskie o czterech twarzach obróconych w 4 strony świata, którego posąg stał w XII w. w świątyni w Arkonie (zob.) na Rugii; zwierzęciem poświęconym bóstwu był siwek (biały koń).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTO

  Od (wielkiego) święta tylko w specjalnych okolicznościach, na szczególne okazje, rzadko.

  Po święcie, łac. post Jestum z gr. katópin heortes, za późno, gdy już jest po wszystkim. Świąteczny poranek, fr. Le Malin d'un jour de fete, trzeci obraz suity symfonicznej Iberia (1906-08, wyk. Paryż 1910)Claude...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIĘTY

  Goły jak święty turecki całkiem nagi, jak ów derwisz, człowiek święty, napotkany w Damaszku przez Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, opisany w jego Peregrynacji do Ziemi Św., (zob.); przen. goły, bez pieniędzy, bez środków do życia.

  Grób Święty zob. Grób. Na święty nigdy nigdy; bo nie ma takiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Torpet Dodano /18.04.2012 Znaków /11 394

  praca w formacie txt

Do góry