Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Bebop

  Dizzie Gillespie twierdziły ze termin „bebop" to po prostu werbalne przedstawienie dźwięku, jaki powstaje podczas wybijania rytmu składającego się z dwóch nut. Rytm ten był cechą charakterystyczną nowego stylu, który wyodrębnił się w muzyce jazzowej pod koniec lat 40.

  Charlie Parker próbował...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /kama02 Dodano /19.04.2012 Znaków /13 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blues po roku 1945

  Lata czterdzieste dwudziestego wieku przyniosły przełom w muzyce bluesowej. Twórcy i słuchacze zaczęli traktować ją odtąd w odmienny sposób.

  Gdy w grudniu 1941 roku, po ataku Japończyków na port amerykańskiej marynarki wojennej w Pearl Harbour Stany Zjednoczone przystąpiły do drugiej wojny...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /kama02 Dodano /19.04.2012 Znaków /15 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesny blues

  W XVII wieku na południowym obszarze dzisiejszych Stanów Zjednoczonych o zasępionym człowieku mówiło się, ii owładnięty jest przez „demony smutku" (ang. blue devils). Z czasem zaczęto używać skróconej formy blues, a w XX wieku mianem tym określano muzykę, która była wyrazem nadziei, a jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /kama02 Dodano /19.04.2012 Znaków /8 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAGEDIA

  Jeden z podstawowych gatunków dramatu (zob.) obejmujący utwory wierszem a. prozą, o charakterze poważnym i wzniosłym, przedstawiające splot nieszczęśliwych okoliczności, które stwarzają sytuację bez wyjścia, charakteryzującą się dysproporcją między problematyczną winą a straszliwą karą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAJAN

  Marcus Ulpiuś Traianus, 53-117, cesarz rzymski od 98, świetny dowódca i administrator, za którego panowania cesarstwo rz. osiągnęło najrozleglejsze terytorium; jedyny spośród cesarzy otrzymał (oficjalnie, w 114) tytuł Optimus łac., 'Najlepszy'.

  Forum Trajana zob. Forum. Kolumna Trajana najważniejszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKT

  Dawn. ciąg, bieg, tok; dziś tylko: w trakcie czegoś 'w czasie trwania czegoś'; dawn. powiat na Żmudzi; gościniec, droga bita; archit. ciąg pomieszczeń na jednej osi, zazw. równoległej do osi podłużnej budynku (budowle o układzie jedno-, dwu- a. trzytraktowym); z łac. tractus 'ciąg(nięcie)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTAMENT

  Dawn. poczęstunek, częstowanie, biesiada, uczta; dawn. sposób obchodzenia się, postępowania z kimś, traktowania kogoś; dawn. żołd, płaca; ze śrdw.-łac. tractamentum 'postępowanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAKTIERNIA

  Przest. jadłodajnia, garkuchnia, oberża; z nm. traktieren 'częstować; potraktować'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /88

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADOWAĆ

  Przest. prawn. zajmować mienie dłużnika na rzecz wierzyciela; z łac. tradere 'przekazywać; wręczać'.

  Tradować kogoś przest. tradować jego mienie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRADYCJA

  Przekazywanie z pokolenia w pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania a. postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako historia (choć niesprawdzalnych), umiejętności art. a. rzemieślniczych itd.; przekazany przez przodków obyczaj, wierzenie, zasada itd.;

  w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Imislaw Dodano /19.04.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt

Do góry