Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  UNIWERSYTET

  Najstarszy, podstawowy typ europejskiej wyższej uczelni o wielu wydziałach, prowadzącej prace badawcze, kształcącej studentów i mającej prawo nadawania stopni naukowych.

  Uniwersytety ukształtowały się w XII i XIII w. pod wpływem rosnącego zapotrzebowania na prawników, teologów i lekarzy oraz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNRRA

  United Nations Relief and Rehabilitation Administration, ang. 'Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy', organizująca w latach 1944-47 pomoc dla krajów alianckich najbardziej dotkniętych wojną, jak dla krajów Europy Wschodniej (m.in. dla Polski), dla Chin, a później Austrii, Włoch itd...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNTER DEN LINDEN

  Nm. 'Pod Lipami', aleja w Berlinie (wschodnim), dł. prawie półtora km, szer. 60 m, ciągnąca się od mostu Marksa-Engelsa do Placu Paryskiego (Brama Brandenburska), niegdyś centrum życia berlińskiego. W 1647 wielki kurfirst polecił tu zasadzić tysiąc srebrnych lip i drzew orzechowych w sześciu rzędach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNION JACK

  (wym. jyniendżęk) Bandera, flaga brytyjska; ang. union 'związek; związkowy', Jack 'Jaś; marynarz; bandera'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNITED ARTISTS

  (wym. junąjtid) Amerykańska spółka filmowa zał. w 1919 przez Charlesa Chaplina, Douglasa Fairbanksa, Mary Pickford i reżysera Davida Warka Griffitha.

  Po sprzedaniu akcji przez założycieli istnieje do dziś, zajmując się finansowaniem, sprzedażą i wynajmem filmów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIVERSAL PICTURES

  (wym. ju... pjkczer-z) Jeden z największych amer. koncernów filmowych, powstały w 1912 z połączenia kilku wytwórni; od 1946, połączony z International Pictures, nazywa się oficjalnie Universal International Production Company.

  Od 1915 jest właścicielem tzw. Universal City, zespołu ateliers filmowych w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNICI

  Członkowie kościołów wschodnich, które zawarły z kościołem katolickim unię; w Polsce od XVI w, wyznawcy kościoła grecko-unickiego powstałego na skutek przejścia odłamu prawosławia na katolicyzm (zob. Unia: brzeska) z zachowaniem obrzędu wsch., kalendarza juliańskiego i prawa niższego kleru do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŁANI

  Lekka jazda uzbrojona w lance i szable, później także w karabinki, utworzona w Polsce w XVIII w., wywodząca się z chorągwi tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego; w XIX w. powstała na wzór polski w wojsku austriackim, ros., fr., pruskim i belgijskim. Nosili charakterystyczne rogate czaka i kurtki z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA

  Związek państw, terytoriów, organizacji międzynarodowych itp., zachowujących równorzędność i suwerenność; połączenie się kościołów, zwł. protestanckich, ale zob. niżej Unia brzeska; liga, (kon)federacja; z późn.-łać. unio 'zjednoczenie; jedność'.

  Unia brzeska zawarta na synodzie w Brześciu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMARŁY

  Por. Martwy; zob. Kadzidło (Pomoże jak umarłemu...). Niechaj umarli grzebią swych umarłych z Biblii, Ew. wg Łuk., 9,60; por. Mat., 8,22\ przen. nie wracajmy do przebrzmiałych spraw, dawnych sporów. O umarłych (mów) tylko dobrze, łac. de mortuis nil nisi bonum, z gr.; przypisywane Chilonowi a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt

Do góry