Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WAZOWIE

  Szw. Vasa, dosł. 'snop' w herbie rodu możnowładczego, dynastia szwedzka, panująca w Szwecji w 1523-1654, w Polsce w 1587-1668.

  Założycielem dynastii był Gustaw I Waza, którego wnuka, Zygmunta III Wazę (zob.), obrano w Polsce w 1587 królem; po śmierci ojca, Jana III Wazy, Zygmunt III został też królem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WDOWA

  Ciepła wdówka zamożna, zasobna, posażna, majętna, u której „babożenowie" z pustkami w kieszeni szukają lepszego bytu.

  Do mnie, dzieci wdowy! z Popiołów, 3, Sandomierz, St. Żeromskiego; wolnomularskie hasło, którym książę Gintułt wzywa Rafała Olbromskiego, aby pomógł mu ratować kościół św. Jakuba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WAŻĄCA PERŁY

  a. Yanitas (łac. 'próżność') obraz (1662) Jana Vermeera z Delft, Waszyngton, Nat. Gall.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WDZIĘCZNY NIEBOSZCZYK

  Popularna bajka występująca w różnych wersjach w folklorze europejskim i - ze względu na swój umoralniający charakter-w zbiorach kaznodziejskich. Wierzyciele nie pozwalają pogrzebać dłużnika, dopóki nie otrzymają swych należności.

  Przejeżdżający kupiec, widząc nie pochowane zwłoki, spłaca długi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄCHOCK

  Wieś nad Kamienną w woj. kieleckim; ok. 1179 biskup krakowski Gedko zakłada opactwo cystersów, filię burgundzkiego konwentu w Morimond; klasztor rozwinął tu górnictwo i hutnictwo żelaza w XVI w.; wieś przyklasztorna miała prawa miejskie w 1454-1869. W 1863 Wąchock był kwaterą Mariana Langiewicza, a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEDETA

  Przest. popularna aktorka, głośna, sławną gwiazda sceny, estrady, kabaretu, teatru, filmu; wojsk. dawn. wideta, warta, pikieta, czaty, czujką, żołnierz na straży, zwiadowca; z fr. vedette od wł. yedetta 'strażnica; czujka'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄDROŻE

  Ścieżka, przecinka w lesie na stoku górskim; holweg, odcinek leśny narciarskiego szlaku zjazdowego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEDUTA

  Wyodrębniony w XVII w. w Holandii, w XVIII w. rozkwitły w Wenecji, w 1750-1850 rozpowszechniony w całej Europie-gatunek widoku architektonicznego, krajobraz miejski, obraz, rysunek. a. rycina przedstawiająca panoramę miasta a. ulice, place, zespoły archit. lub budowle; z wł. veduta 'widok; panorama'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĄS

  Motać, namotać (coś sobie) na wąs zapamiętać coś sobie, zanotować w pamięci z niechęcią, z urazą, z myślą o odegraniu się, o odwecie. Wąs bałabański zob. Bałaban.

  Żem jeszcze Polak, pokręcę wąsa.

  F. D. Kniaźnin, Do wąsów, 28.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEDY

  Weda> sanskr. 'wiedza; pismo święte', nazwa różnych tekstów indyjskich w języku staroindyjskim (wedyjskim), najstarszych nie tylko w lit. indyjskiej, ale także w całej lit. indoeuropejskiej, o charakterze religijnym; był to pierwotnie zbiór natchnionych hymnów świętych, który przez czas długi obrastał w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Platon Dodano /20.04.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt

Do góry