Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Jelec pospolity

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certa

  Vimba vimba (L.), rodzina Cyprinidae — karpiowate. Osiąga 500 mm długości. Jest spokrewniona z gatunkami z rodzaju Abramis, od których różni się krótszą płetwą odbytową (17—22 promieni) i pokrytym łuskami kilem znajdującym się za płetwą grzbietową. W okresie tarła grzbiet jej bardzo ciemnieje, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kleń

  Leuciscus cephalus (L.), rodzina Cyprinidae — karpiowate. Osiąga 800 mm długości i masę ciała 4 kg; czasami nawet 8 kg. Zazwyczaj jednak długość jego nie przekracza 250 mm, a masa ciała 0,3 kg. Otwór gębowy szeroki, końcowy, zęby gardłowe w dwu szeregach. Brzeg płetwy odbytowej u okazów młodych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karaś srebrzysty

  Carassius auratus (L.), rodzina Cyprinidae — karpiowate. Osiąga 350 mm długości i masę ciała ponad 1 kg. W populacjach tego gatunku występuje zwykle mniej samców niż samic.

  Im dalej na wschód sięga jego areał tym bardziej maleje udział samców w populacjach i np. w Europie występują tylko samice...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipień

  Thymallus thymallus (L.), rodzina Thymallidae — lipieniowate. Osiąga długość do 500 mm i masę ciała 1 kg. Rozprzestrzeniony jest prawie w całej Europie, na południu po Szwajcarię i dorzecze Dunaju. Zamieszkuje głównie bystre, podgórskie rzeki z czystą wodą. Na wielu terenach żyje również w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Golec

  Salvelinus alpinus L., rodzina Salmonidae — łososiowate. Osiąga długość do 880 mm i masę ciała 15 kg (forma morska). Żyje w Morzu Arktycznym w pobliżu bieguna polarnego, a na tarło wpływa do wód europejskich, azjatyckich i północnoamerykańskich. Jako relikt polodowcowy gatunek ten zachował się w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipień bajkalski

  Thymallus baicalensis Dyb., rodzina Thymallidae — lipieniowate. Pierwotnie występował tylko w jeziorze Bajkał, jego dopływach i w dolnym biegu Angary. Introdukowano go także do innych akwenów, przede wszystkim w Związku Radzieckim.

  W Czechosłowacji został w 1959 r. wpuszczony do Zalewu Dobsinskiego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pstrąg źródlany

  Salvelinus fontinalis (Mitch.), rodzina Salmonidae — łososiowate. Jest północnoamerykańską rybą, którą aklimatyzowano w Europie w 1879 r. W swej ojczyźnie osiąga długość 900 mm i masę ciała 7 kg, w Europie tylko 500 mm i 1 kg. Prowadzi podobny tryb życia jak gatunek poprzedni, tworzy również formy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczupak pospolity

  Esox lucius L., rodzina Esocidae — szczupakowate. Rośnie bardzo szybko i osiąga długość ponad 1,5 m i masę ciała 35 kg (średnio 1,2 m i 15 kg). Ma walcowate, silnie wydłużone ciało, długą głowę i głęboko wciętą paszczę. Na dolnej szczęce ma silne zęby o zróżnicowanej wielkości. Stare...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głowacica dunajska

  Hucho hucho (L.), rodzina Salmonidae - łososiowate. Osiąga 1 m długości i 10 kg masy dała, wyjątkowo do 1,7 m i 60 kg. Trze się na wiosnę od końca lutego do kwietnia. Jest niewędrownym gatunkiem słodkowodnym, żyjącym w górskich i podgórskich dopływach Dunaju. Wsiedlona została także do innych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt

Do góry