Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WIDUKIND

  Wittekind, VIII w., możnowładca saski, przywódca Sasów w ich powstaniach przeciw Karolowi Wielkiemu, bohater legend ludowych.

  Gdy Karol Wielki w 782 uczynił odmowę przyjęcia chrztu przestępstwem karanym śmiercią, pogańscy Sasi podjęli z Frankami walkę. Karol Wielki zarządził rzeź 4500 jeńców saskich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATYK

  Kośc. chrześc. komunia udzielana w niebezpieczeństwie (a. na łożu) śmierci; żart. zaopatrzenie na drogę; z łac. viaticum 'zaopatrzenie na drogę' od via 'droga'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĄZKA

  Są wiązki i wiązki (drewek), fr. il y a fagots et fagots, jest różnica między towarem a towarem; przen. różne bywają gatunki rzeczy o tej samej nazwie; z Lekarza mimo woli, 1,6, Moliera; słowa drwala Sganarela.

  Wiązka chrustu. W średniowieczu często palono heretyków na stosie wiązek chrustu; dlatego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIANO

  W dawnym prawie polskim suma pieniężna zapisywana przez męża żonie, zwykle w połowie równa sumie jej posagu, a w drugiej połowie będąca darem (przywiankiem) męża, mająca stanowić zabezpieczenie majątkowe żony na wypadek owdowienia; dawn. posag wniesiony przez żonę mężowi; por. też Dożywocie;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WICI

  W dawnej Polsce-pierw, pęki witek łozowych, żerdzi, pęki powrozów, rozsyłane systemem sztafety do rycerzy jako wezwanie na wyprawę wojenną; wić miała symbolizować karę w wypadku nieusłuehąnia rozkazu; później uniwersały królewskie zwołujące pospolite ruszenie, rozsyłane zwykle 3 razy: na pierwsze...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARA

  Przeświadczenie, ufność, że coś jest prawdą, że się spełni; przeświadczenie o prawdziwości twierdzeń i dogmatów religii; religia, wyznanie; wierność, zwł. w stosunku do osoby kochanej; towarzysze broni, żołnierze. Akt wiary zob. Autodafe. Bez czci i wiary (łajdak) pozbawiony skrupułów, honoru...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARDUNEK

  Wiardunk, czwartak, fertbn, śrdw. obrachunkowa jednostka pieniężna równa ćwierci grzywny, używana w Polsce i w krajach ościennych; w XIV i XV w. równa 12 groszom; z nm.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATR

  Prąd, strumień, ruch powietrza w określonym kierunku; cuch, węch, powonienie psa; zapach właściwy jakiemuś gatunkowi zwierząt. Dary wiatru północnego zob. Dar. Gonić, pędzić wiatry po świecie dawn. zjeżdżać, przebiegać, przemierzać, przewędrować świat, bujać po świecie, tułać się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /4 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATRAK

  Budowla ze skrzydłami napędzanymi siłą wiatru i poruszającymi prymitywne urządzenia do przemiału ziarna na mąkę; wiatraków używano od XIII do XIX w., a w Holandii od XV w.: pomagały one usuwać wodę z polderów (terenów oddzielanych od morza groblami, osuszanych i odsalanych).

  Walka z wiatrakami z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WIADOMOŚCI BRUKOWE"

  Polskie pismo satyryczne wydawane w Wilnie w łatach 1816-22, początkowo nieperiodycznie pod redakcją Ignacego Emanuela Lachnickiego, od grudnia 1816 jako tygodnik pod red. Kazimierza Kontryma, później Jana Bogusława Rychtera.

  Od 1817 organ Towarzystwa (zob.) Szubrawców, walczący z sarmatyzmem, kontynuujący...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt

Do góry