Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WIESZAJ, PANIE JAKUBIE!

  Dawne żartobliwe przysł. podlaskie, związane ze zwyczajem, który pozwalał na wyproszenie przez kobietę od stryczka (czy topora) skazańca, jeśli zdecydowała się go natychmiast poślubić.

  W Krzyżakach Sienkiewicza Danusia, zgodnie z tym zwyczajem, może uratować życie Zbyszkowi.

  Przysłowie wzięło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIESŁAW

  Imię męskie, sztuczny płód literacki (tak jak np. Grażyna, zob.) utworzony przez poetę Wincentego Reklewskiego, 1786-1812, a spopularyzowany przez Kazimierza Brodzińskiego w „sielance krakowskiej" Wiesław (1820). Autor przeszedł nawet do dziejów piśmiennictwa polskiego jako „śpiewak Wiesława"; por...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ

  Krótki utwór poetycki; w l.mn. poezja; wers, linijka, odcinek metryczny utworu poetyckiego; linijka, rządek pisma a. druku; z łac. versus 'bruzda; rząd, linia, wiersz'.

  Cokolwiek próbowałem powiedzieć, stawało się wierszem, łac. quidquid tentabam dicere, versus erat, z Tristii, 4,10,26, Owidiusza. Czytać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERTEŁ

  W Polsce od XIV w. nazwa ćwiartki większej jednostki miary; miara ciał sypkich i ciekłych różnej wielkości w różnych dzielnicach kraju, np. wierteł warszawski, 1764-1819, liczył 8 garncy zboża (ok. 30 litrów); wiardunek, ćwierć grzywny; dawn. dzielnica miasta; z nm. Viertel 'ćwiartka*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERUTNY

  Istny, czysty, jawny, istotny, prawdziwy, kompletny, skończony (w sensie ujemnym), np. wierutny fałsz, wierutna brednia, bajda, wierutne głupstwo, kłamstwo.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZCH

  Chodzić pod wierzchem o zwierzęciu (koniu, ośle, mule, wielbłądzie), służyć człowiekowi do jazdy wierzchem.

  Jeździć wierzchem na grzbiecie zwierzęcia, wierzchowca. Zwierzę pod wierzch zwierzę używane do jazdy wierzchem, zwierzę, które się ma (ujeżdża) pod wierzch.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZEJE

  Brama dwuskrzydłowa zbita z desek (dawn. w odróżnieniu od jednoskrzydłowych wrót, pobitych tarcicami) zamykająca ogrodzenie; dwuskrzydłowe wrota szopy, obory, stodoły.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERZYNEK Mikołaj

  Właśc. Mikołaj Wirsing, mieszczanin krakowski pochodzenia niemieckiego, kupiec, bankier, generalny zarządca dworu królewskiego od 1341, w 1344 ławnik, w 1347, 1356 i 1364 rajca, żupnik wielicki.

  Uczta Wierzynka. Słynna z wystawności uczta, o której mówiono potem długo w kraju i za granicą, wydana w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKANOC

  Najstarsze i najważniejsze święto w chrześcijańskim roku liturgicznym, poświęcone pamięci zmartwychwstania Chrystusa; termin obchodzenia święta ustalono w 325 na soborze nicejskim, nawiązując do żydowskiego święta Pesach (zob. Pascha), na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI

  Sejm Wielki zob. Sejm (Czteroletni). Wielka Armia, fr. Grandę Armee, armia Napoleona I; dziś zwykle o armii przeszło 600 000 żołnierzy, złożonej w dwóch trzecich z Niemców, Austriaków, Polaków i Włochów, rzuconej na Rosję w 1812, zniszczonej w czasie odwrotu, zwanej też 1'Armee de Russie. Napoleon...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /14 681

  praca w formacie txt

Do góry