Liceum /26 934 prac/

  • Ocena brak

    WŁODZIMIERZ MONOMACH

    1053-1125, Syn Wsiewołoda Jarosławowicza i krewnej cesarza bizantyjskiego Konstantyna Monomacha (stąd przydomek; gr. monómachos 'walczący w pojedynkę'); wielki książę kijowski od 1113, pobił Połowców w 1111.

    W swym Testamencie napisanym dla synów, będącym pierwszym znanym utworem świeckiej lit. ros...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /599

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WŁOSIENNICA

    Ubiór pokutny służący umartwianiu ciała; początkowo długa do kostek, później skracana suknia a. koszula z ostrej tkaniny z włosia; w ąiekt. zakonach pas pokutny z siatki drucianej, szerokości dłoni.

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /223

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WŁOSY

    Brać pod włos uzyskiwać coś u kogoś przez schlebianie mu, granie na jego słabostkach, na ambicji.

    Ciągnąć coś za włosy robić coś „na siłę", przemocą, gwałtem, z wielkim wysileniem. Czupryna jak u Absaloma bujna; zob. Absalom. Czyż sama natura nie uczy was, że mężczyzna, jeśli zapuszcza...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /1 261

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Św. WŁODZIMIERZ WIELKI

    Syn Świętosława, książę kijowski od 980, po śmierci brata Olega i zamordowaniu drugiego brata, Jaropełka, zdobył Kijów i stał się jedynym władcą Rusi Kijowskiej, której granice znacznie rozszerzył.

    W 988-89 przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową z rąk Bizancjum i pojął siostrę...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /637

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WŁODZIMIERZ

    Imię męskie, w Polsce (Włodzimir, Włodek) od XII w., ale szybko ginie; od XVI w. wyłącznie na ziemiach ruskich a. będących pod wpływami ruskimi; od 1. poł. XIX w. staje się w Polsce dość częste.

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /208

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

    ok. 1351-1434, Syn Olgierda i Julianny, księżniczki twerskiej, wielki książę litewski od 1377. Obawy przed niebezpieczeństwem krzyżackim i chęć zaspokojenia własnych ambicji skłoniły go do zgody na propozycję (zob. Krewo) małżeństwa z młodszą o dwadzieścia kilka lat Jadwigą (zob.), przyjęcia...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /5 507

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WŁADZA

    Pan władza dawn. żart. policjant; żart. milicjant.

    Władza demoraliząje, a władza absolutna demoralizuje w sposób absolutny, ang. power tends to corrupt and absolute power eorrupts absolutely, z Historii wolności (1907) historyka ang. Johna E. E. Dalberga, lorda Actona (1834-1902).

    Władza miecza dawn...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /592

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WŁASNOŚĆ

    Tytuł własności podstawa prawna (i dokument, który ją tworzy a. stwierdza) korzystania i rozporządzania rzeczą.

    Własność jest kradzieżą, fr. la propriete c 'est le vol, z pracy Co to jest własność?, 1 (1840), Pierre Josepha Proudhona; mowa tu o własności kapitalistycznej, nie zdobytej własną...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /497

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WŁOCHY

    Włochami, Wołochami, włoszczyzną i wołoszczyną oznaczali Słowianie ludzi, ziemie i przedmioty ludów romańskich, a więc zarówno italskich, jak rumuńskich; nazwa pochodzi z dawn.-nm. Walh, oznaczającego 'Francuza, Włocha, Hiszpana, Portugalczyka a. Rumuna'; dzisiejszą pochodną jest nm. przymiotnik...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /2 192

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    WŁODARZ

    W Polsce XII-XIII w, zarządca dworu a. włości księcia, administrator kasztelanii (grodu i powiatu), w XIII-XIV w. urzędnik zarządzający gospodarką, od XVI w. rządca majątku, folwarku, wsi, kierujący pracą chłopów pańszczyźnianych, w XIX w., po uwłaszczeniu chłopów - ekonom zarządzający...

    Ocena / Kategoria / Definicje

    Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /1 015

    praca w formacie txt

Do góry