Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  WULGATA

  Przekład Biblii z hebrajskiego i greckiego na łacinę, dokonany na zlecenie papieża Damazego I przez św. Hieronima (zob.) w 366-384, tłumaczenie swobodne, o wielkiej wartości literackiej.

  W kościele rz.-kat. od początku uważane za oficjalny tekst Pisma Św., co zostało potwierdzone specjalnym dekretem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WULKAN

  Vólcanus, Vulcanus, mit. rz. bóg, przejęty od Etrusków, będący sam ogniem i zarazem władcą ognia, jak również cudownym kowalem, z czasem utożsamiony z gr. Hefajstem (zob.). Miał świątynię w Rzymie na Polu Marsowym i święto, Yolćanalia, przypadające 23 VIII, w okresie suszy i niebezpieczeństwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WURZBURG

  Miasto i port nad Menem w Bawarii (środk. część RFN). Osada celt. zdobyta w pocz. 1 w. przez Germanów, później twierdza rzymska, od VII w. ośrodek władzy Merowingów nad Menem, od 741 biskupstwo; ok. 1000 osada kupiecka, w poł. XII w. obdarzona samorządem, za czasów Fryderyka I miejsce obrad sejmów Rzeszy;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WWIĄZANIE

  Intromisja, wg dawnego prawodawstwa polskiego wprowadzenie w posiadanie nieruchomości a. na urząd w sposób formalny, oficjalny.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBICKI Józef

  1747-1822, Działacz polityczny, publicysta, dramatopisarz, w 1797 w Reggio (w Emilii, w płn. Włoszech) napisał pieśń Legionów J. H. Dąbrowskiego, Mazurek Dąbrowskiego (zob. Jeszcze Polska...), na melodię starego mazurka ludowego; pieśń ta stała się polskim hymnem państwowym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WUJEK Jakub

  1541-97, Polski pisarz religijny, jezuita, rektor kolegiów jezuickich w Poznaniu, Wilnie i Koloszwarze, autor wielu pism polemiczno-apologetycznych i dogmatyczno-ascetycznych, przekładu prozą Psałterza Dawidowego (1594), a przede wszystkim przekładu Biblii (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSCHÓD

  Drang nach Osten nm., dosł. 'Napór na Wschód', kierunek agresywnej polityki feudalnych i kapitalistycznych Niemiec; pojęcie sformułowane w Niemczech ok. 1888, kiedy dyskutowano nad projektem zbudowania kolei Berlin-Bagdad. Kompania wschód ni oindyjska zob. Kompania. Kościoły wschodnie zob. Kościół. Na wschód...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSTĘGA

  Przeciąć wstęgę dokonać symbolicznego otwarcia jakiejś dużej imprezy a. oddania do użytku dzielnicy, kompleksu budynków, zakładu przemysłowego itp. za pomocą przecięcia wstążki przeciągniętej w poprzek drogi.

  Wstęga M5biusa geom. jeden z najprostszych przykładów powierzchni jednostronnych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSZETECZNICA

  Przest. nierządnica, ladacznica, rozpustnica, prostytutka, kobieta uprawiająca nierząd, wszeteczna, rozpustna, gorsząca. Szkarłatna wszetecznica zob. Babilon.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŚCIEKLI

  Fr. Les enrages, nąjradykalniejsze ; grupowanie w Paryżu w czasie Rewolucji Fr., nieiające przedstawicielstwa w Konwencie Narodowym, domagające się wprowadzenia terroru, zwalczające żyrondystów, najgłośniejsze w lipcu-sierpniu 1793.

  Wiele ich haseł przejęli hebertyści (zob.), którzy przyczynili się do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry