Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  ZAKAZANY

  Zakazane miasto dawn. Lhasa w Tybecie, dokąd wpuszczano tylko pielgrzymów lamaistycznych; dawn. część dawnego Miasta Cesarskiego, położonego w środk. części Miasta Wewnętrznego Pekinu (Chiny).

  Zakazany owoc rzecz kusząca, ponętna, pociągająca, nęcąca, ale niedozwolona, zabroniona przez prawo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKON

  Dawn. prawo, ustawa, przepis, przykazanie, zwł. biblijne; dawn. wiara, religia. Stary i Nowy Zakon przest. Stary i Nowy Testament, Biblia.

  Zakon Adama przest. małżeństwo.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKONY

  Grupy monastyczne, zorganizowane formy życia wspólnego w społecznościach religijnych wg ustalonej reguły, w określonej, ścisłej dyscyplinie, znane dawnym i współczesnym wielkim religiom, jak manicheizm, dżinizm, buddyzm, islam i chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie pierwsze reguły klasztorne stworzyli...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /2 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKOPANE

  Miasto w woj. nowosądeckim u podnóża Tatr, największe uzdrowisko klimatyczne (o klimacie zatrutym miejskim budownictwem, wyziewami kominów i spalinami samochodów) i ośrodek sportów zimowych w Polsce. Wieś wzmiankowana w XVI w., której zalety klimatyczne „odkopał" i spopularyzował w XIX w. Tytus Chałubiński...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAJAZD

  W dawnej Polsce powszechna forma likwidacji zatargów sąsiedzkich wynikająca ze słabości i niedołęstwa środków egzekucyjnych władzy wykonawczej: gdy należało wyrugować dzierżawcę, któremu kontrakt upłynął a. który wzbraniał się płacić dzierżawne, lub zastawnika, któremu złożono sumę zastawu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Wielki

  Karol Wielki, król Franków, był twórcą pierwszego imperium europejskiego po upadku Rzymu. Koronowany przez papieża na cesarza, uważany był za wzór władcy średniowiecznego.

  W IV i V wieku naszej ery, kiedy imperium rzymskie chyliło się ku upadkowi, plemiona germańskie, takie jak Wizygoci, Wandalowie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /24.04.2012 Znaków /15 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytne Indie

  Starożytne Indie były gęsto zaludnionym subkontynentem, ze złożoną, burzliwą historią. Narodziły się tam wielkie światowe religie, powstawały i upadały imperia, jednak kultura indyjska zachowała swój trwały i niepowtarzalny charakter.

  Starożytne Indie zajmowały powierzchnię, którą dzisiaj...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /24.04.2012 Znaków /14 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wikingowie

  W trakcie swoich dalekich wypraw, których trasy rozciągały się od Ameryki Północnej po Konstantynopol, wikingowie - wojownicy z Północy - plądrowali i zdobywali wiele krain, a w niektórych z nich się osiedlali.

  Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, Europę nawiedzało wiele klęsk, a do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /24.04.2012 Znaków /7 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Mieszka I

  Mieszko, pierwszy historyczny władca Polski, pozostawał zawsze w cieniu swego syna, Bolesława Chrobrego, zwanego takie Wielkim. Gdyby jednak oceniać skuteczność działań ojca i syna oraz trwałość ich dokonań, z pewnością przydomek „Wielki" należałby się bardziej temu pierwszemu jako...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /24.04.2012 Znaków /15 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne średniowiecze

  Pod koniec IV w. n.e. imperium zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi, a Europę i rejon Morza Śródziemnego zalały plemiona barbarzyńskie. Dorobek cywilizacyjny Rzymu popadł w zapomnienie i musiały minąć wieki, nim zarysowały się zręby nowej cywilizacji europejskiej.

  W IV wieku naszej ery...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /24.04.2012 Znaków /6 777

  praca w formacie txt

Do góry