Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Cykle rozwoju miast i regionów

  Zmieniająca się ranga miast prowadzi do zmiany układów rozmieszczenia ludności. Dzięki wielu sprawdzonym statystycznie hipotezom mogą się rozwijać koncepcje teoretyczne wyjaśniające zmienność tych układów. Koncepcje te odnoszą się do dziedzin szerszych niż poszczególne przypadki, mają więc...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /10 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał społeczny

  Dalekowzroczni badacze społeczeństwa i gospodarki przewidują, że w XXI wieku kapitał społeczny będzie głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Przez kapitał społeczny rozumieją, za Alexisem de Tocqueville'em, skłonność jednostek do łączenia wysiłków w celu zaspokojenia swoich potrzeb, wzajemnej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /9 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencyjność i kooperacja

  W skali lokalnej przez konkurencję rozumie się wysiłki zmierzające do promocji swojej miejscowości we współzawodnictwie z innymi miejscowościami. Wysiłki te przybierają różne formy: rozwijanie przez władze miejscowości lokalnego marketingu, wspomaganie lokalnego biznesu, budowa infrastruktury w celu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy kumulacyjne

  Stałym obiektem zainteresowań geografii ekonomicznej jest przestrzenna zmienność środowiska przyrodniczego, działalności społeczno-gospodarczej oraz złożonych systemów: społcczcństwo-środowisko. Przestrzenne zróżnicowanie działalności społeczno-gospodarczej jest niezbędnym warunkiem jej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /9 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dywersyfikacja struktury gospodarczej

  Wahania w rozwoju miast i zmienność ich pozycji w systemie miast mają źródło w pogłębianiu się podziału pracy (społecznego, terytorialnego i międzynarodowego). Do jego różnorodnych przejawów należą: specjalizacja produkcji i usług, różnicowanie się struktury gospodarczej, przesunięcia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bieguny wzrostu gospodarczego

  Rozwój miasta promieniuje na otaczający je region, a także na dalsze regiony. Idea ta jest osnową teorii biegunów wzrostu sformułowanej przez francuskiego ekonomistę F. Perroux na początku lat pięćdziesiątych. Później była rozwijana i ulepszana przez wielu autorów (Wheeler i in. 1998, rozdz. 3).

  Region...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele ekonomiczne z komponentem ekologicznym

  Modele ekonomiczne z komponentem ekologicznym, lub inaczej modele rozszerzone, buduje się w celu dokonania oceny ekonomicznych skutków polityki środowiskowej, zwłaszcza skutków redukcji zanieczyszczeń środowiska. Rozszerzenie polega na włączeniu do modelu emisji zanieczyszczeń środowiska oraz redukcji tych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele polityki energetycznej

  Zbudowano wiele modeli ekonomicznych na potrzeby regionalnej analizy różnych tendencji i polityki w dziedzinie energetyki. Można wyróżnić trzy ich typy.

  Modele pierwszego typu mają na celu uwypuklenie regionalnych różnic produkcji i zużycia energii, wynikających ze zmian w cenach energii i źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamiczne modele ekologiczno-ekonomiczne

  Przegląd dynamicznych modeli ekologiczno-ekonomicznych dobrze jest zacząć od modeli macierzowych. Mamy już bowiem doświadczenie w operowaniu macierzami ekonomicznymi, takimi jak macierz typu Leontiefa. W ekologii w zasadzie najbardziej rozpowszechniony jest macierzowy model Lesliego. Jest to model...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Endogeniczny wzrost gospodarki

  Nawet przy najbardziej optymistycznych prognozach dotyczących pomocy Unii Europejskiej w przebudowie i zwiększeniu konkurencyjności regionów problemowych w Polsce i w innych krajach europejskich oraz wspierania rozwoju regionalnego przez dotacje z budżetu państwa, miasta i regiony nie mogą rozwijać się w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 786

  praca w formacie txt

Do góry