Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wymień formy zbiorowości, scharakteryzuj jedną z nich

  Zbiorowość społeczna w socjologii jest to zbiór osób, zajmujących w danym czasie, trwale lub nie, daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i pojawiać mogą się stosunki społeczne.

  W przypadku gdy w danej zbiorowości społecznej wytwarza się struktura społeczna, a jej członkowie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień formy zapisu źródeł informacji

  Oprócz tradycyjnej formy zapisu dokumentu - druku - coraz częściej informacja jest zapisywana w sposób wymagający użycia urządzeń odtwarzających. Dlatego - uwzględniając formę przekazu informacji - źródła dokumentalne możemy podzielić na:

  - piśmiennicze, w których informacja jest zapisana odręcznie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest potrzeba?

  Potrzeba - odczuwany przez jednostkę brak czegoś np. człowiek potrzebuje pokarmu, co oznacza, że może żyć tylko wtedy, gdy ma co jeść.

  Liczba potrzeb człowieka jest nieograniczona, stanowią one źródło aktywności każdej jednostki, która dąży do ich relatywnie szerokiego zaspokojenia.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień kategorie podziału grup społecznych

  I kryterium wielkości: mała, duża

  - mała to taka, w której kontakty między członkami mają charakter osobowy (twarzą w twarz),

  - grupa duża - gdzie jednostki nie kontaktują się bezpośrednio a z pośrednictwem innych ludzi lub technicznych środków przekazu.

  II kryterium podziału to charakter więzi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się indywidualistyczne i holistyczne pojmowanie zbiorowości?

  Stanowisko indywidualistyczne - społeczeństwo to tylko wielość jednostek, pojedynczych ludzi

  Stanowisko holistyczne - społeczeństwo to całość ponadjednostkowa, system niesprowadzalny do prostej sumy swoich elementów

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się więź społeczna?

  Więź społeczna - pojęcie socjologiczne określające ogół stosunków społecznych, instytucji i środków kontroli społecznej wiążących jednostki w grupy i kręgi społeczne i zapewniających ich trwanie. Pozwala na odróżnianie grupy społeczne od takich pojęć jak: zbiór społeczny, kategoria społeczna...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega interdyscyplinarny charakter przedmiotu Wiedza o społeczeństwie?

  WOS jest to nauka o życiu społeczeństwa oraz o instytucjach związanych z jego funkcjonowaniem, a więc instytucjach rządowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach samorządu terytorialnego, instytucjach kulturalnych itp.

  Celem tej nauki jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻUR

  Barszcz kwaszony na chlebie a. owsie; barszcz z kwaszonej mąki żytniej; ze śr.-g.-nm. sur 'kwaśny'. W ostatni wtorek zapustny (przed środą popielcową) o północy wynosiło się dawniej w Krakowskiem resztki wieczerzy, a zostawiało żur, z którego każdy z obecnych musiał choć trochę skosztować...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻURAW

  Kilkadziesiąt gatunków ptaków występujących gł. na bagnach i w lasach, w Polsce tylko rzadki już dziś żuraw zwyczajny, łac. Grus grus, którego wędrówki kluczem i donośny klangor często znajdowały odbicie w poezji, zwł. romantycznej; drąg dwuramienny na wysokiej podstawie, służący do wyciągania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYCIE

  Por. Żywot. Dolina łez, padół płaczu, łac. valles lacrimarum, życie na Ziemi, życie doczesne; wg Wulgaty, Psalm 83, 7; Dolina Płaczu w pobliżu Jerozolimy. Korona żywota zob. Korona. Królowo! - Boże, wszak piękne jest życie!, nm. Kónigin! - O Gott, das Leben ist doch schónl z Don Carlosa, 4,21...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /7 377

  praca w formacie txt

Do góry