Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Podaj definicję i cechy społeczeństwa

  Społeczeństwo - duża zbiorowość społeczna, zamieszkującą dane terytorium, posiadająca wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych struktur społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień typy zachowań konformistycznych, omów jeden z nich

  Istnieją trzy typy zachowań konformistycznych:

  1. Uleganie - wynika z chęci uzyskania nagrody lub uniknięcia kary. Jest to zachowanie nietrwałe i powierzchowne, bo przy cofnięciu nagrody lub kary człowiek powraca do poprzedniego zachowania. Podstawą ulegania jest władza, jaką dysponuje osoba lub...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ISBN?

  Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number ) – niepowtarzalny 13-cyfrowy identyfikator książki.

  System ISBN został utworzony w Wielkiej Brytanii w 1966 r. (został wtedy nazwany Standardowym Numerowaniem Książek - Standard Book Numbering, SBN) i przyjęty jako...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest stereotyp?

  Stereotyp - funkcjonujący w świadomości społeczeństwa uproszczony, skrótowy i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do grup społecznych, osób, sytuacji, instytucji, utrwalony wielokrotnym powtarzaniem.

  Najczęściej stereotypy budowane są w odniesieniu do grup etnicznych (np...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje więzi, scharakteryzuj jedną z nich

  Więź społeczna to ogół stosunków, relacji i zależności wiążących jednostkę z grupą, zbiorowością. Więź łącząca jednostki w grupy opiera się przede wszystkim na świadomości przynależności do grupy, wspólnocie wartości i interesów, przekładaniu interesów grupy nad swoje własne, identyfikacji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje czasopism

  Czasopismo - publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod nie zmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szafę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza konformizm i nonkonformizm społeczny?

  Konformizm społeczny - to zjawisko wywierania nacisku przez grupę na jej członków, by dostosowali się oni do obowiązujących norm zachowania; grupa może stosować wobec jednostki wiele sankcji.

  Nonkonformizm – odporność jednostki na naciski i wpływy grupy.

  Przedkładanie własnego odmiennego zdania nad...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest UKD?

  UKD - Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - jest modyfikacją KDD (Klasyfikacja Dziesiętna Deweya) dokonaną przez dwóch prawników belgijskich: Paula Otleta i Henriego La Fontaine’a w latach 1897-1905.

  Twórcy UKD przejęli bez zasadniczych zmian schemat KDD, natomiast znacznie rozbudowali poddziały pomocnicze i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje źródeł informacji

  § dokumentalne źródła informacji: dokumenty; 

  § nie dokumentalne źródła informacji: media , Internet , tv

  § instytucjonalne ( np. biblioteki, targi, wystawy..) 

  § personalne : badacze, specjaliści, także uczestnictwo w różnych zorganizowanych formach wymiany informacji i kontakty nieformalne ( zjawisko...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega proces socjalizacji

  Socjalizacja to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości.

  Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko rozpoczyna życie w społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry