Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Jakie czynniki decydują o kształtowaniu się narodów?

  Sposoby kształtowania się narodów były niezwykle zróżnicowane zależnie od okoliczności historycznych i tzw. proces narodotwórczy nie przebiegał według żadnego jednolitego wzoru: inaczej tam, gdzie jego ramami było państwo, inaczej zaś tam, gdzie był pozbawiony oparcia w państwie, inaczej tam, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów przyczyny i skutki przynależności do subkultur

  Przyczyny to typowe korzyści psychospołeczne, a możliwość samorealizacji, autentycznego, rzeczywistego działania, działania zakorzenionego w pewnej wspólnocie, poczucie bezpieczeństwa, tożsamości z grupą, przynależności do niej, "nie jest się już samo tym i wyobcowanym", grupa daje poczucie pewności...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się rodzina z filiacji od rodziny z koicji?

  Relacje rodzinne można podzielić na relacje proste, wynikające z jednej filiacji (rodzice-dzieci) bądź jednej koicji (między małżonkami; ewentualnie między rodzicami nieślubnego dziecka), oraz relacje złożone z dwóch lub więcej filiacji i koicji, np. probanta z dziadkiem dzielą dwie filiacje, a ze...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję społeczności

  Społeczność - połączony ze sobą więziami zbiór należący do danego środowiska społecznego lub zawodowego, zbiorowość osób związanych ze sobą na przykład wspólnym terenem zamieszkania (społeczność lokalna), sposobem wzajemnej komunikacji (społeczność użytkowników Internetu) lub wyznawanymi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się oportunizm?

  Oportunizm - to postawa moralna człowieka  polegająca na postępowaniu adekwatnym do zaistniałej sytuacji, warunków (często politycznych lub społecznych), mającym na celu uzyskanie pewnych korzyści. Wiąże się to jednoznacznie z brakiem pewnych niezmiennych zasad, wg których postępowałoby się w życiu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień funkcje rodziny, omów jedną z nich

  Rodzina w ujęciu socjologicznym jest definiowana jako zbiorowość o charakterze podstawowym, obecna we wszystkich znanych kulturach i typach społeczeństw. W jej skład zaliczamy dwoje ludzi związanych węzłem małżeńskim oraz ich dzieci (naturalnych lub przybranych), a także ich krewnych. 

  Funkcje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim są / będą / byli dla Ciebie zstępni?

  Zstępnymi są potomkowie danej osoby fizycznej (dzieci, wnuki, prawnuki ). Podobnie jak w przypadku wstępnych, zstępni są zbiorczym określeniem i należy go używać do wszystkich potomków (chyba, że ponownie, ustawa ogranicza to do określonej grupy zstępnych).

  Do zstępnych zalicza się:

  - naturalnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień warunki i zalety dobrego i skutecznego porozumiewania się

  § gotowość do aktywnego wysłuchania się nawzajem

  § zainteresowanie opiniami innych - ciekawość tego, co inni myślą i mają do powiedzenia

  § otwartość - zdolność „mówienia wprost”

  § zaufanie - gotowość do podejmowania ryzyka szczerości

  § wyrażanie autentycznych opinii (pozytywnych i negatywnych)...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień rodzaje potrzeb Maslowe’a

  1) Fizjologiczne - są one od siebie izolowane, mają swą określoną lokalizację w ciele. Zalicza się do nich potrzeby: pożywienia, snu, pragnienia, aktywności, seksualne. Gdy nie są zaspokojone, dominują nad wszystkimi innymi potrzebami, wypierają je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest koicja, kto może ją zawrzeć?

  Rodzaj stosunku genealogicznego zachodzącego pomiędzy dwiema osobami płci przeciwnej, a przejawiającego się w związku, którego celem jest spłodzenie i wydanie na świat potomstwa.

  Koicja może przybrać formę małżeństwa, ale inne związki (niemałżeńskie) zawarte w takim celu lub posiadające wspólne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt

Do góry