Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wojna Dwóch Róż

  XV-wieczna Anglia obfitowała w konflikty. Spory pomiędzy możnowładcami i rywalizacja o tron osiągnęły punkt kulminacyjny w czasie wojny domowej, znanej jako wojna Dwóch Róż, po której dopiero nastąpiła stabilizacja sytuacji w kraju.

  Przez większą część piętnastego wieku monarchia angielska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /8 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna stuletnia

  Przez ponad sto lat królowie angielscy toczyli boje o utrzymanie i poszerzenie swoich posiadłości we Francji, roszcząc nawet prawo do francuskiego tronu. Jednak, pomimo kilku spektakularnych zwycięstw, ich starania okazały się daremne.

  Wojna między Anglią i Francją, zwana stuletnią, trwała od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /14 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarna śmierć - Epidemia dżumy

  Czarna śmierć w ciągu zaledwie kilku lat zabrała co najmniej jedną czwartą ludności Europy. Wielu z tych, którzy przeżyli zarazę, było przekonanych, że oto nadszedł koniec świata.

  Epidemia dżumy, nazywanej czarną śmiercią lub morową zarazą, przetoczyła się niemal przez całą Europę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /6 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska Kazimierza Wielkiego

  Potomni docenili zasługi ostatniego władcy Polski z dynastii Piastów, nadając mu w pełni zasłużony przydomek „Wielki". W ciągu swych długich, bez mała 40-letnich rządów (od 1333 do 1370 roku), Kazimierz Wielki, dzięki dalekowzrocznej polityce, przemyślanej i konsekwentnej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /19 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka i społeczeństwo średniowieczne

  Pomiędzy XI i XIV wiekiem w średniowiecznej Europie miał miejsce duży postęp ekonomiczny i społeczny. Wzrosła liczba ludności, rozszerzyły się tereny rolnicze, powstawały nowe miasta i rozwijał się handel. Stworzone zostały warunki dla dramatycznych zmian, jakie miały nastąpić później.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /15 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongołowie

  Na początku XIII w. dzicy koczownicy mongolscy opuścili swe siedziby w sercu Azji i ruszyli na podbój Chin, Bliskiego Wschodu oraz Europy. Prowadzeni przez Czyngis-chana stworzyli największe imperium w dziejach świata.

  Od samego początku cywilizacje starożytne Starego Świata musiały walczyć z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /9 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień pozytywne i negatywne aspekty lobbingu

  Lobbing to elitarna, a zarazem najbardziej skomplikowana wersja public relations. By móc wpływać na decydentów i proces legislacyjny, trzeba być idealnym dyplomatą, specjalistą PR, doradcą, rzecznikiem i taktykiem w jednej osobie. Lobbing to także rzemiosło - aby odnosić sukcesy "w branży", należy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest etyka?

  Etyka - wyznacza ogól norm i zasad postępowania uznanych w danym środowisku.

  Etykę życia społecznego określają ogólnie rozumiane idee sprawiedliwości społecznej, które odnoszą się do poszanowania praw innych ludzi.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób można rozpoznać czy dana grupa jest sektą?

  - Już pierwszy kontakt z grupą otworzył całkowicie nowe widzenie świata (tzw. przeżycie kluczowe). 

  - Obraz świata jest bardzo prosty i wyjaśnia rzeczywiście każdy problem. 

  - W grupie znajdziesz wszystko, czego do tej pory na próżno szukałeś. 

  - Grupa ma mistrza lub przywódcę, Ojca, Guru, lub...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest anomia?

  Oznacza pewnego rodzaju stan niepewności w systemie aksjonormatywnym spowodowany najczęściej jego transformacją.

  Społeczeństwo w stanie anomii nie potrafi wytworzyć spójnego systemu norm i wartości, który stanowiłby dla jednostek klarowne wytyczne działań.

  Jednostka egzystująca w takim...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Namyslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt

Do góry