Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Hiszpania jako mocarstwo XVI wieku

  W XVI wieku Hiszpania stała się mocarstwem dominującym w Europie. Imperium hiszpańskie rozszerzyło się na inne kontynenty, a hiszpańska sztuka i literatura weszły w swój złoty wiek. Jednak musiały w końcu dać o sobie znać pewne napięcia i rozpoczął się długi, powolny upadek hiszpańskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /15 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny kapitalizmu

  Między rokiem 1500 a 1750 w Europie Zachodniej miał miejsce istotny postęp społeczno-gospodarczy. Handel kwitł, miasta nieprzerwanie rozwijały się. W ten sposób przygotowany został grunt dla późniejszej rewolucji przemysłowej.

  Rozwój gospodarczy Europy nie przebiegał bez zakłóceń. Po postępach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /15 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turcy osmańscy

  Od XI w. Bliski Wschód najeżdżany był przez plemiona tureckie ze środkowej Azji. Jeden ze szczepów, Turcy osmańscy, zjednoczył Anatolię i podbił część Bałkanów, a w wyniku dalszej ekspansji utworzył rozległe imperium, którego potęga zagroziła bytowi chrześcijańskiej Europy.

  W roku 1055...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /7 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperium Karola V

  Karol V odziedziczył rozległe imperium, które, jak się mogło wydawać, osiągnęło dominację w XVI-wiecznej Europie. Jednakie wielkość stała się dla państwa Habsburgów raczej źródłem słabości niż siły i przez 36 lat swego panowania Karol zmagał się z piętrzącymi się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /7 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglia, Francja, Hiszpania - „nowe monarchie" XVI w.

  Wiek XVI uznaje się powszechnie za początek ery nowożytnej. W tym czasie w Europie powstały silne państwa o charakterze narodowym, w których całość władzy skupiona była w rękach jednego monarchy.

  Kształtowanie się państw nowożytnych było długim procesem, trwającym, z przerwami, kilka...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /7 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformacja

  Zakwestionowanie przez Marcina Lutra autorytetu papieskiego rozbiło pozorną jedność Kościoła katolickiego i zapoczątkowało ruch społeczno-polityczny o nazwie reformacja. W Europie rozpoczął się okres krwawych konfliktów religijnych, który miał trwać około 150 lat.

  W roku 1500 Kościół katolicki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /17 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renesansowe Włochy

  Renesansowe Włochy były bogatą krainą, na terenie której, pomimo rozbicia na rywalizujące państewka, miał miejsce wspaniały rozwój gospodarczy. Po pewnym czasie jednak, stały się one miejscem, ścierania się interesów obcych mocarstw, co doprowadziło do ekonomicznego upadku kraju.

  Włochy były...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /7 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska kolonizacja po odkryciu Ameryki

  Odkrycie Ameryki przez Kolumba zostało natychmiast wykorzystane przez Hiszpanów i Portugalczyków, którzy podzielili między siebie potężne imperia Środkowej i Południowej Ameryki. W pozornie mniej zasobnej Ameryce Północnej osadnictwo europejskie zaczęło się znacznie później.

  Do końca swojego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /15 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie odkrycia geograficzne

  W poszukiwaniu szlaku morskiego prowadzącego do legendarnych bogactw Wschodu żeglarze odbywali dalekie wyprawy, które zmieniły bieg historii. Opłynęli glob kładąc na zawsze kres izolacji między kontynentami.

  Do początku XV stulecia Europejczycy, wśród których nie brakowało dzielnych żeglarzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /15 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cywilizacje Środkowej i Południowej Ameryki

  Narody zamieszkujące obie Ameryki, przed przybyciem Krzysztofa Kolumba, rozwijały się w izolacji od reszty świata, i to było przyczyną tego, ze nie wprowadziły zbyt wielu innowacji technologicznych. Jednak stworzone przez nie cywilizacje charakteryzowały się wspaniałymi miastami, jak również...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /14 940

  praca w formacie txt

Do góry