Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega federacja państw?

  Federacja państw - to państwo złożone, którego części składowe (Np. stany, landy, kantony) posiadają samodzielność i autonomię polityczną; terytorium państwa federacyjnego nie stanowi jednej całości; każda z części państwa tego typu rozporządza władzą wykonawczą i ustawodawczą (prawo do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest ksenofobia?

  Ksenofobia - dosłownie oznacza strach przed obcymi. Taka postawa oznacza niechęć do innych w tym do innych ras, nacji.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień trzy przykłady postaw obywatelskich, scharakteryzuj jedną z nich

  Każdy obywatel państwa demokratycznego winien być świadom możliwości, jakie daje mu ten ustrój. Dlatego też każdy powinien podejmować działania, które będą miały na celu zmianę otoczenia wokół niego. 

  Najważniejsza jest dyscyplina wewnętrzna obywatela. Wymaga ona narzucenia sobie pewnych planów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Lobbing

  To elitarna, a zarazem najbardziej skomplikowana wersja public relations. By móc wpływać na decydentów i proces legislacyjny, trzeba być idealnym dyplomatą, specjalistą PR, doradcą, rzecznikiem i taktykiem w jednej osobie.

  Lobbing to także rzemiosło - aby odnosić sukcesy "w branży", należy poznać wiele...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kim jest Lobbysta

  To „rzemieślnik pracy” .Na dzień pracy "rzeczników interesów" składa się monitoring procesów legislacyjno-decyzyjnych, prognozowanie zmian politycznych, społecznych i gospodarczych, zajmują się również doradztwem i wyborem najbardziej korzystnych rozwiązań.

  Wszystkie ich działania sprowadzają się...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kosmopolityzm?

  Kosmopolityzm jest postawą wskazująca na osobę, która akceptuje warunki we wszystkich państwach świata i wszędzie czuje się dobrze. Jednocześnie postawa ta prowadzi do zaniku patriotyzmu

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest szowinizm?

  Szowinizm skrajny nacjonalizm, wyrażony przeciw innym nacjom. Może oznaczać nienawiść do innych narodów lub postrzeganie ich przez pryzmat jedynie złych cech.

  Szowinista nie dostrzega wad własnego narodu.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień modele relacji miedzy większością a mniejszością narodową, scharakteryzuj jeden z nich

  Mniejszości Narodowe :

  Terytoria Polski są zamieszkiwane przez obywateli wielu państw. Najliczniej zamieszkują tereny Polski: Białorusini, Niemcy, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy oraz Czesi. Pojawienie się obcokrajowców na ziemiach polskich związane jest z migracją obcokrajowców z państw ubogich i gorzej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest nacjonalizm?

  Nacjonalizm jest ideologią, w której za wartość nadrzędną uznawany jest własny naród, a wszelkie działania polityczne są podejmowane i oceniane przez pryzmat dobra i interesów tego narodu.

  Nacjonalizm zwykle wiąże się z ksenofobią, czyli wrogością wobec obcych, etnocentryzmem, czyli skoncentrowaniem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królowa Elżbieta I

  Królowa angielska, Elżbieta I udowodniła ponad wszelką wątpliwość, ze kobieta może rządzić krajem równie dobrze jak mężczyzna. Podczas swojego długiego panowaniay przeprowadziła swój kraj przez wiele trudnych chwil i potrafiła skutecznie oprzeć się potędze Hiszpanii.

  Elżbieta, często zwana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /xperia10 Dodano /25.04.2012 Znaków /15 578

  praca w formacie txt

Do góry