Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega konfederacja państwa?

  Konfederacja – grupa utworzona przez partię, państwa albo miasta dla osiągnięcia określonych celów. Taka forma stowarzyszenia zakłada zachowanie pełnej równości.

  Konfederacja państw czyli związek kilku państw, które ograniczyły część swej suwerenności na rzecz wspólnej polityki. 

  Konfederacja...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest terytorium państwa?

  Terytorium państwowe - część powierzchni Ziemi należąca do określonego państwa, ograniczona wytyczoną granica państwową.

  Terytorium obejmuje zarówno ląd (z wodami wewnętrznymi), jak i przybrzeżne wody terytorialne wraz z przestrzenią położoną pod powierzchnią i nad powierzchnią lądu i wody.

  W...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj różnice między public relations a reklamą

  Reklama jako część strategii sprzedaży i instrument jej urzeczywistniania, ma wzbudzić zaufanie do produktu, ukierunkować zachowania nabywców i w efekcie prowadzić do wzrostu obrotów i zysków.

  W przypadku Public Relations (PR) nadawca komunikatu marketingowego nie kontroluje w pełni jego treści. To...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Autorytaryzm

  System rządów bezpartyjnych, opartych na autorytecie charyzmatycznego przywódcy, a często także na armii. Szczególnie rozpowszechniony w Europie w pierwszej połowie XX wieku, powstawał najczęściej wskutek nieefektywnego funkcjonowania systemów demokratycznych.

  W przeciwieństwie do systemów totalitarnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega kolegialność i konwencyjność urzędów w Atenach?

  Kolegialność - zasada organizacyjna w procesie podejmowania decyzji przez ciała zbiorowe w organizacjach społecznych lub w wieloosobowych organach państwa. Działające zgodnie z zasadą kolegialności ciało zbiorowe (np. kolegium zarządu, komitetu) podejmuje decyzje, odpowiednią ilością głosów, w formie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień 6 doktryn współczesnego świata, scharakteryzuj jedną z nich

  Doktryny polityczne zwykle wskazują metody realizacji celów i poglądów związanych ze społeczeństwem i państwem. We współczesnym świecie mamy do czynienia z wieloma doktrynami politycznymi, ich klasyfikacja przedstawia się następująco: 

  Doktryny rewolucyjne związane są z propagowaniem zmian w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest państwo?

  Państwo - jest przymusową organizacją, wyposażoną w atrybuty władzy zwierzchniej po to, by ochraniać przed zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi ład, zapewniający zasiedlającej jego terytorium społeczności, składającej się ze współzależnych grup o zróżnicowanych interesach, warunki...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega czynne i bierne prawo wyborcze?

  Prawo wyborcze czynne - oznacza uprawnienie do udziału w głosowaniu

  Prawo wyborcze bierne - zdolność do tego, by móc zostać wybranym

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest internacjonalizm?

  Internacjonalizm - ideologia wyrażająca dążenie do przyjaźni i współpracy narodów. Dąży do równouprawnienia i zakłada, że każdy kraj ma swój wkład w rozwoju ogólnoludzkiej kultury.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest megalomania Narodowa?

  Megalomania narodowa - twierdzenie o wyższości, niezwykłości danego narodu, a przez to jego szczególnej misji dziejowej i posłannictwa wobec innych narodów.

  Wyraża się ona w takich opiniach jak:

  • przekonanie o zajmowaniu centralnego miejsca w świecie (etnocentryzm), 

  • przekonanie o pochodzeniu od...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /25.04.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt

Do góry