Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Kto pełni nadzór nad organami samorządowymi?

  Referendum gminne, rada gminy, zarząd gminy, rada powiatu, zarząd powiatu, sejmik wojewódzki, zarząd województwa.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja jako ustawa zasadnicza

  Konstytucja jest to ustawa zasadnicza wyposażona w najwyższą moc prawną. Określa podstawowe zasady ustroju politycznego państwa.

  Unormowany jest w niej zarys struktur organów państwowych i sposób ich powoływania, kompetencje tych organów i wreszcie prawa i obowiązki obywateli. Konstytucja jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie dla samorządów terytorialnych ma aktywność obywateli?

  Moim zdaniem bardzo duże, ponieważ każdy obywatel powinien brać aktywny udział w życiu całego społeczeństwa, być wyczulony na wszelkie kłamstwa i fałszywe zachowania osób sprawujących władzę i piastujących urzędy, a wtedy z pewnością nasze życie będzie wyglądało zupełnie inaczej.

  Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES USTAWODAWCZY

  1. Inicjatywa ustawodawcza – jest to wniesienie do sejmu projektu ustawy przez uprawniony podmiot: 15 posłów, prezydenta, radę ministrów lub też grupy stu tysięcy obywateli.

  2. Postępowanie w sejmie (czytania).

  - pierwsze czytanie projektu

  W komisji sejmowej następuje przedstawienie projektu, dyskusja nad...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się zajmuje Rzecznik Praw Dziecka?

  Rzecznik stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:

  -prawa do życia i ochrony zdrowia,

  -prawa do wychowania w rodzinie,

  -prawa do godziwych warunków socjalnych,

  -prawa do nauki.

  Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy generacje człowieka

  - Prawa indywidualne, osobiste i polityczne

  - Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne np.: prawo do pracy w sprawiedliwych i godnych warunkach prawo do nauki do opieki nad rodzina

  - Prawa kolektywne czyli zbiorowe np.: prawo do komunikowania się prawo do pomocy humanitarnej 

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczegółowe kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i telewizji.

  Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 

  1) projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania Rady Europejskiej

  -wytycza główne kierunki polityki UE

  -ustala priorytety polityki 

  -rozwiązuje problemy sporne, którym nie podołała Rada Ministrów

  -rozstrzyga problemy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania prokuratury

  Podstawowym zadaniem prokuratury jest gromadzenie dowodów zbieranych przez organa ścigania oraz ewentualnie zwykłych obywateli, przygotowywanie na ich podstawie aktów oskarżenia, kierowanie tych aktów do sądów i następnie reprezentowanie państwa w sprawach sądowych, które te akty rozpatrują.

  Prokuratura...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Norma prawna i jej budowa

  Norma prawna może być regułą nakazującą, zakazującą bądź upoważniają do określonego postępowania. Jest ona regułą o charakterze ogólnym i skierowana do konkretnej osoby, lecz zawsze do pewnego kręgu adresatów. 

  Budowa normy prawnej:

  - Hipoteza- jest to część normy określająca krąg...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt

Do góry