Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie instytucja społeczna, jakie wyróżniamy najważniejsze instytucje społeczne i czemu one służą

   

  Instytucje społeczne to sformalizowane i zorganizowane sposoby działania pozwalające rozwiązywać społeczeństwu najważniejsze problemy życia społecznego. Posiadają one wspólne cechy – integrują społeczeństwo, socjalizują jego członków i regulują ich wspólne życie. Kiedy jednak instytucje te...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj pojęcie społeczeństwa i przedstaw sieć kontaktów społecznych

   

  SPOŁECZEŃSTWO to duża społeczność (najczęściej państwowa) żyjąca na danym obszarze. Życie jej mieszkańców toczy się głównie w ramach społeczeństwa, tu nawiązują kontakty z innymi ludźmi, uczą się języka, norm obyczajowych i moralnych, tu zaspokajają swoje potrzeby. Człowiek funkcjonuje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy grupy społeczne?

   

  Wyróżnia się grupy:

  pierwotne (są to grupy, w których stosunki są bardzo bliskie, intymne i odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu osobowości i ideałów jednostki (rodzina, przyjaciele). Są one pierwotne w tym sensie, że dostarczają jednostce najwcześniejszych i najpełniejszych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia zbiorowość i wspólnota

   

  Zbiorowość - grupa ludzi, których łączy chwilowa, nietrwała więź społeczna wynikająca najczęściej z faktu wspólnego przebywania w jakimś miejscu . Czasem pojęcie zbiorowości używa się także w innym sensie – określając tym mianem ludzi, którzy wykonują ten sam zawód.

  Wspólnota - grupa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest SOCJALIZACJA

   

  To proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie tej jednostki, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko zaczyna stawać się istotą społeczną...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw krótko konsensusową i konfliktową teorię społeczeństwa. Czym zajmuje się socjologia, jakie wyróżniamy potrzeby

   

  W konsensusowej teorii społeczeństwa, traktuje się je z reguły jako rodzaj organizmu czy też systemu, gdzie wszyscy członkowie spełniają potrzebne i zróżnicowane funkcje, (dlatego teorie te nazywa się często funkcjonalnymi).

  Z kolei teorie konfliktowe w każdym związku społecznym akcentują...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są WZORCE OSOBOWE

   

  To zespół cech jakie przekazują nam osoby bliskie na drodze rozwoju.

  Podpowiadają nam kim powinniśmy być, jak się zachowywać, jakimi wartościami kierować się w życiu. Wzorce osobowe zmieniają się, przekształcają, ustępują miejsca innym.

  Czerpiemy je także z kultury popularnej i to właśnie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest OSOBOWOŚĆ

   

  Jest lustrem, w którym odbija się społeczność jaka się ukształtowała. Na osobowość składają się różne cechy i właściwości charakterystyczne dla danej jednostki potrzeby, postawy, nawyki, mentalność i wartości. Kształt osobowości wyznacza kultura, do której należy.

  Typy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między cywilizacją a kulturą?

   

  Słowo kultura wywodzi się z języka łacińskiego i oznaczało po prostu 'uprawiać ziemię'. 'Człowiek kulturalny' jest sensem wartościującym, natomiast we współczesnych naukach społecznych kultura jest pojęciem neutralnym i opisowym. W tym sensie kultura to dorobek materialny i duchowy, całokształt...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego mówimy, że człowiek jest istotą społeczną?

   

  Człowiek może kierować swoim postępowaniem, dokonywać wyborów związanych z własnym życiem. Jest więc istotą rozumną. Pozostaje w ścisłych związkach z otaczającym go światem dzięki czemu rozwija się, istnieje i działa.

  Przejmuje nawyki społeczne. Istota społeczna to istota stale...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt

Do góry