Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Jaki przyczyny oraz formy mogą mieć konflikty i protesty społeczne

   

  PRZYCZYNY: poczucie niesprawiedliwości wynikłe ze znaczących dysproporcji bogactwa, władzy, prestiżu. Konieczność (z woli ludzi) rozwiązania problemu, który wymaga zmiany części a nawet całości porządku politycznego.

  FORMY:

  konflikt społeczny

  ruch społeczny

  masowe...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: myślenie grupowe i stereotyp. Jakie negatywne skutki mogą spowodować w życiu społeczeństw

   

  Myślenie grupowe - grupa zamknięta w sobie, nietolerująca odmienności we własnych szeregach, zaczyna błędnie postrzegać rzeczywistość i podejmować wobec niej nieadekwatne działania. Wzrasta poczucie bezpieczeństwa, bezkarności i siły, bagatelizowane są wszelkie sygnały ostrzegawcze. Grupa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest struktura małych grup społecznych?

   

  Małe grupy są jakby odrębnym teatrem, w którym świat zewnętrzny zostaje niejako wzięty w nawias. Dlatego też swoje miejsce w grupie jej członkowie zawdzięczają bardziej swoim osobistym cechom niż formalnym czynnikom statusu, takim jak wykształcenie czy dochód.

  Podobnie jest z przywództwem, nie ma...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiegają podziały w polskim społeczeństwie

   

  GRUPA MENEDŻERÓW zajmuje najwyższą pozycję w wymiarze ekonomicznym jak i statusowym. Są to wyżsi urzędnicy państwowi oraz właściciele średnich i większych przedsiębiorstw. Można mówić, że wykształciła się nowa nie istniejąca przed 1989 rokiem grupa społeczna. Nie jest zbyt rozległa (ok 4%)...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest władza i jakie wyróżniamy elity?

   

  WŁADZA – rozumieć ją można jako możliwość skutecznego działania dla realizacji jakiegoś celu w oparciu o dostępne zasoby. Zasadami mogą być środki finansowe, sankcje i nagrody, siła fizyczna autorytet przywódcy. Ktoś kto posiada władzę nade mną, ma możliwość skutecznego wywierania nacisku...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy rodzaje socjalizacji. Przedstaw postawy wobec socjalizacji

   

  Socjalizacja – to proces polegający na przekształceniu człowieka z organizmu biologicznego w istotę społeczną. W trakcie socjalizacji pierwotnej w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości człowiek zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia więź społeczna, anomia, patologia

   

  Więź społeczna – wszelkie stosunki, podobieństwa i zależności łączące członków zbiorowości. Istnienie różnych rodzajów więzi społecznych umożliwia wyodrębnianie grup społecznych i wspólnot, z których każdej odpowiada inny rodzaj więzi. Więź społeczna łączy ludzi ze sobą, jest podstawą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie satysfakcji społecznej. Przedstaw i scharakteryzuj rodzaje systemów społecznych

   

  SATYSFAKCJA SPOŁECZNA porządek społeczny mówiący o tym, że istnieją rożne kategorie społeczne i że są one uszeregowane w pewnym hierarchicznym porządku, który odzwierciedla różny dostęp do dóbr społecznych.

  Osoby znajdujące się na tym samym szczeblu drabiny społecznej, mają podobne szanse...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw 3 zasadnicze wymiary podziałów społecznych

   

  pierwszy wymiar związany jest z podziałami ekonomicznymi. Tu można mówić o podziale klasowo-warstwowym. Jest to drabina społeczna od pozycji niskiej do wysokiej.

  Osobny podział wprowadza zróżnicowanie ze względu na prestiż i szacunek społeczny. Mówimy dlatego o różnym statusie. W Polsce...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy mechanizmy kontroli społecznej i jakie one pociągają sankcje?

   

  Jednym z mechanizmów kontroli społecznej jest prawo. Jest to najbardziej formalny sposób, jego złamanie pociąga za sobą sankcje wymierzane przez organy państwowe, które jako jedyne mogą legalnie używać przemocy.

  Prawo tworzone jest przede wszystkim z myślą o ludziach, których przed jego łamaniem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry