Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Czym różni się więź państwowa od narodowej?

   

  Więź państwowa jest więzią polityczną i prawną. Zaś narodowa ma charakter przede wszystkim kulturowy, zakorzeniony we wspólnych obyczajach, językach.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj cechy narodu

   

  historyczność. Naród do swego istnienia potrzebuje pamięci i długiego trwania. Pamięć zachowują pisarze, historycy, badacze języka i obyczaje. Pamięć narodu wyznaczają pamiątki: zamki, pałace, świątynie, stare miasta, podtrzymuja wspomnienia i dokumenty rodzinne. Pamięć tworzy poczucie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się państwo narodowe?

   

  Z pojęciem narodu wiąże się idea państwa narodowego czyli takiego , które gwarantuje ochronę bezpieczeństwa, kultury, ekonomicznych szans rozwoju.

  Takie państwo zobowiązane jest wypełniać coś co bywa nazywane interesem narodu. Prawo do ochrony własnych własnych interesów uważamy za rzecz...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest tolerancja?

   

  Tolerancja to umiejętność współżycia z tymi, którzy wydają nam sie raczej niesympatyczni i głoszą poglądy, które uważamy za błędne czy wręcz głupie.

  Wcale nie musimy darzyć wszystkich ludzi wielką sympatią, czy też podzielać ich poglądów, ale nie znaczy to bynajmniej, że tych, którzy je...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie funkcje społeczne spełnia rodzina?

   

  Rodzinę łączą więzy naturalne, ale w istocie mają one bardzo złożony charakter. Ma ona także różnorakie funkcje społeczne:

  funkcja prokreacyjna (dostarcza nowych członków społeczeństwu)

  funkcja socjalizacyjna (przysposabianie do życia nowych członków społeczeństwa)

  funkcja...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia obywatelstwo i naród

   

  OBYWATELSTWO to stosunek prawny łączący jednostkę z państwem. Każde państwo ustala swoje zasady nabywania obywatelstwa. Obowiązują dwie podstawowe drogi uzyskania obywatelstwa: prawo ziemi (decyduje miejsce urodzenia), prawo krwi (decyduje obywatelstwo rodziców). W Polsce stosuje się tę drugą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw współczesne modele rodziny

   

  Życie rodzinne we współczesnym społeczeństwie zachodnim może przybierać różne formy, mniej lub bardziej tradycyjne albo partnerskie. Większość rodzin robotniczych i chłopskich ma charakter tradycyjny, małżeństwa inteligenckie są znacznie częściej partnerskie. W rodzinach tradycyjnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie pokolenie

   

  Pokolenie to zbiorowość ludzi urodzonych mniej więcej w tym samym czasie, mających też mniej więcej te same doświadczenia, problemy, oczekiwania wobec życia. Niektóre z tych doświadczeń, takie chociażby jak wojna, wpływają na całe życie człowieka – dla tzw. pokolenia kolumbów, warszawskiej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak są zorganizowane i jak funkcjonują formalne grupy społeczne?

   

  Duże grupy społeczne w porównaniu z małymi mają z reguły bardziej rozbudowane organizacje, sformalizowany charakter, wyraźne granice i względnie sztywną strukturę ról. Ich funkcjonowanie określa jakiś regulamin lub status, a czasem nawet ustawy przyjęte przez parlament.

  Grupą formalną jest klasa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiegają konflikty między grupami

   

  Konflikt jest ceną, którą płacimy za naszą wolność. W utopijnych projektach rzekomo idealnego społeczeństwa, wolnego od konfliktów, nie ma miejsca na ludzką wolność i spontaniczność. Państwo stara się zapobiegać konfliktom, które mogłyby zdestabilizować ład w państwie, ale konflikty...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt

Do góry