Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj 4 funkcje konstytucji

   

  Podstawową i pierwotną funkcją konstytucji jest ograniczanie władzy niezależnie od tego,kto ją sprawuje. Władza w państwie powinna być rozdzielona zarówno w sensie funkcjonalnym (przez podział władz, odrębne funkcje władzy wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej) jak i przestrzennym (...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia chadecka

   

  Chrześcijańska demokracja zajmuje osobne miejsce na arenie politycznej, jako że w odróżnieniu od innych stylów politycznego myślenia ma ona swoje bezpośrednie źródło w inspiracji religijnej. Podstawę programu chadecji stanowią idee zawarte w katolickiej nauce społecznej. Kładzie się w niej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia nacjonalistyczna

   

  Od nacjonalizmu jako specyficznej postawy wobec swojego narodu i państwa trzeba odróżnić nacjonalizm jako doktrynę polityczną, czy wręcz ideologię. Jej początków zwykle szuka się w literaturze romantycznej, w której nie tylko mówiono wiele o odmienności kultur narodowych i o znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia faszystowska

   

  Narodził się we Włoszech raczej jako ruch polityczny, którego przywódcą był Benito Mussolini, niż spokojna ideologia. Odrzucał demokrację liberalną, uznając, że osłabia ona państwo i nie pozwala na realizację jego interesów.

  W zamian postulował przywrócenie siły i sprawności państwa w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia socjalistyczna, socjaldemokratyczna

   

  Najwyższymi ideami socjalistycznego stylu myślenia są równość i sprawiedliwość społeczna. Za zasadniczy cel działań politycznych socjaliści uważali zmianę systemu społecznego i usunięcie nierówności pomiędzy ludźmi przez uspołecznienie własności oraz sprawiedliwy podział dóbr i dochodów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia liberalna

   

  Dla liberałów najbardziej podstawową wartością jest wolność jednostki. Dążą oni do takiego ukształtowania zasad życia politycznego i gospodarczego, aby w jak najmniejszym stopniu wolność tę ograniczały. W myśli liberalnej uważa się, że jedyną akceptowalną granica wolności jednostki jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia konserwatywna

   

  Konserwatyści uważają, że społeczeństwo podobne jest do organizmu, rozwija się stopniowo i samoistnie, państwo zaś jest efektem jego naturalnego procesu wzrostu, a nie skutkiem zawartej pomiędzy ludźmi umowy. Podstawą życia społecznego nie są jednostki, ale tradycyjne wspólnoty – takie jak...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw historyczny rys idei państwa

   

  Pańśtwo pojmowane jako wspólnota polityczna podporządkowana jednemu ośrodkowi suwerennej władzy, istnialo długo przedtem, zanim zaczęto używać samego słowa “państwo”. Państwami były starożytne despocje, greckie polis, rzymska republika jak i średniowieczne królestwa.

  Dopiero Machiavelli...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw teorie pochodzenia państwa oraz jego typy według różnych kryteriów

   

  W teistycznej koncepcji genezy państwa, jego pojawienie się wynika z woli Boga. Święty Augustyn podkreślał boskie pochodzenie państwa, św. Tomasz z Akwinu, dodawał jednak, że powstanie konkretnego państwa jest efektem ludzkich starań. Władcy absolutni lubili podkreślać , że ich władza pochodzi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: ideologia, doktryna polityczna, program polityczny

   

  Ideologia – zbiór idei, na który składa się zarówno opis i ocena zastanej rzeczywistości, jak i wizja pożądanego porządku społecznego i politycznego. Jest ona czynnikiem integrującym ludzi wyznających podobne zasady, przekonania i mobilizującym do wspólnej aktywności politycznej. Ideologia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt

Do góry