Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest PRÓG WYBORCZY

   

  W ordynacji zostaje zapisana zasada, zgodnie z którą w podziale miejsc uczestniczą jedynie te ugrupowania, które uzyskały w wyborach więcej, niż określony ustawowo procent głosów ( w Polsce 5%).

  Partie, które nie przekroczą progu, nie mają reprezentacji parlamentarnej. Te mandaty, które w idealnym...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i krótko scharakteryzuj metody obliczania wyników wyborów

   

  SYSTEM D'HONDTA - liczbę uzyskanych głosów przez poszczególne ugrupowania dzieli się przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3...itd.). Następnie z zestawionej w ten sposób tablicy ilorazów wybiera się tyle ilorazów, ile jest w danym okręgu miejsc do podziału. Metoda ta jednoznacznie premiuje większe...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie "system partyjny". Wymień i scharakteryzuj systemy partyjne, zwracając uwagę na ich wady i zalety

   

  SYSTEM PARTYJNY - zespół relacji polegających na rywalizacji bądź współpracy partii politycznych uczestniczących w walce o zdobycie władzy i jej utrzymanie. Systemy partyjne najczęściej klasyfikuje się ze względu na liczbę partii obecnych na scenie politycznej w danym kraju.

  System wielopartyjny - w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień cechy totalitaryzmu. Co jest celem państwa totalitarnego?

   

  Cechy totalitaryzmu:

  - jedna monopolistyczna partia pod kierownictwem dyktatora

  - terrorystyczna kontrola policji, która sprawuje też nadzór nad partią

  - pełny monopol w sferze środków masowego przekazu (cenzura prewencyjna)

  - pełna kontrola partii nad siłami zbrojnymi

  - scentralizowana kontrola...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest rząd mniejszościowy i jakie może rodzić konsekwencje?

   

  Podstawą rządu mniejszościowego jest zbytnie rozdrobnienie i zróżnicowanie partii. Gdy wszystkie partie zdobędą stosunkowo mało miejsc w parlamencie, przeforsowanie jakiegokolwiek projektu ustawy okarze się przedsięwzięciem karkołomnym.

  Trzeba zdobyć przychylność wielu - np kilkunastu - partii, z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj ordynacje wyborcze: proporcjonalną z większościową

   

  ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA - podstawą tej ordynacji jest zasada ''zwycięzca bierze wszystko". Kraj podzielony jest przeważnie na jednomandatowe okręgi. Kandydaci z różnych partii rywalizują ze sobą, ale jedynie ten, kogo wyborcy obdarzą największą liczbą głosów, uzyskuje prawo reprezentowania okręgu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest ORDYNACJA WYBORCZA

   

  Prawo określające sposób przeprowadzenia wyborów i obliczania wyników.

  Wyróżniamy dwa podstawowe typy ordynacji: większościową i proporcjonalną

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest KAMPANIA WYBORCZA

   

  Okres przed wyborami, który kandydaci (partie polityczne) wykorzystują na zdobycie poparcia wyborców. Ogłaszają swoje programy, organizują spotkania i wiece, występują w telewizji itp.

  Kampania wyborcza może mieć charakter pozytywny (promowanie własnej partii czy kandydata) albo negatywny (dążenie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znamy rodzaje parlamentów? Jakie zadania spełniają poszczególne izby?

   

  Parlamenty można podzielić według kryterium ich wewnętrznej struktury na jednoizbowe i dwuizbowe, a historia zna także przykłady parlamentów trójizbowych.

  Najstarszym i najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem są parlamenty dwuizbowe. W ich przypadku mówimy o izbie wyższej i izbie niższej. Izby...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak w Europie wyglądają stosunki parlament - sąd konstytucyjny

   

  Jest rzeczą interesującą, że w Polsce niezbędność odrębnego sądu konstytucyjnego traktowana jest jako oczywistość. Tymczasem w Europie, choć niewątpliwie daje się zauważyć tendencję do wzmacniania rewizji sądowej wobec innych organów państwa, kwestia ta wciąż pozostaje sporna.

  W niektórych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt

Do góry